Федосій Олена Олексіївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

 

У Київському університеті працює з 2007 р., асистент з 2010 року.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна)».

Автор понад 20 публікацій.

Наукові інтереси: українська ділова мова; українська наукова мова; лексикологія; ідіостилістика.

 

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Українська ділова мова

Вибрані праці:

  1. Дієслівність як стильова ознака малої прози Людмили Тарнашинської // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 42. – Частина 2.– С.333-340
  2. VerbalimmediacyofShortStoriesofHalynaTarasiuk//BranchofUkrainianStudiesofMariaCurie-SklodovskaUniversity in Lublin. Spheresofculture. – VolumeXІІІ. – Lublin, 2016. – С.184-188
  3. Doublespeak as Individualization of the Language of Short Stories Characters by Lyudmyla Tarnashynska//BranchofUkrainianStudiesofMariaCurie-Sklodovska University in Lublin. Spheresofculture. – VolumeXІV. – Lublin, 2016. – С.239-243.
  4. Художня парадигма сучасної української малої прози : [навч. посібник] / Олена Федосій; За заг. ред. А.Б. Гуляка. – К. :ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 186 с.

 

E-mail: Elena_Fedosiy@mail.ru