Кіндрась Ірина Володимирівна

 

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри тюркології (на умовах погодинної оплати)

Народилася: 19 червня 1988 р. у c. Старий Любар, Любарського р-ну Житомирської обл.

З вересня 1995 року по червень 2005 року навчалася в Любарській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і одержала атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

 

У 2011 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут філології) і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (турецька мова і література, англійська мова), перекладача з турецької та англійської мов.

З 01.11.2011 р. по 31.10.2014 р.  навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інститут філології, кафедра тюркології).

З липня 2015 р. і до сьогодні працює на посаді старшого викладача кафедри східних мов Навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2016 року здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та методика навчання (східні мови)» (диплом кандидата наук ДК № 036801).

 

Кандидатська дисертація: «Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень)» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Асадчих О. В.).

 

Коло наукових інтересів: Сучасні технології та методики навчання іноземних мов, педагогіка, психологія, перекладознавство.

 

Основні наукові статті:

  1. Кіндрась І. В.Навчання турецького монологічного мовлення на початковому етапі у вищій школі / І. В. Кіндрась // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Випуск 36. Серія : педагогіка і психологія. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 87–91.
  2. Кіндрась І. В.Особливості початкового етапу навчання усного турецького монологічного мовлення у вищій школі / І. В. Кіндрась // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 10 (269), Ч. 3. Серія: педагогічні науки. – Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – 2013. – С. 125–130.
  3. Кіндрась І. В.Підсистема вправ для навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому етапі / І. В. Кіндрась // Збірник наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – № 5 (39), 2014. Серія: педагогічні науки. – Суми, 2014. – С. 113–121.
  4. Киндрась И. В.Этапыобучения устной турецкой монологической речи на начальном этапе обучения в высшей школе / И. В. Киндрась // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – № 03 (62) март2014.– Москва, 2014. –С. 205–208.
  5. Киндрась И. В. Использование имитационного типа деловой игры как метода профессионально-ориентированного обучения переводчиков турецкого языка/И. В. Киндрась, О. В. Любашенко//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –№ 04(75)апрель 2015 ч.ІІ. –Москва, 2015.  – С. 113–117.
  6. Кіндрась І. В.Методичні передумови використання тестових завдань для навчання студентів мовних спеціальностей граматично правильного висловлювання турецькою мовою/І. В. Кіндрась, В. М. Шовковий // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога». – № 5 (154) 2015. – Полтава, 2015. – С. 29–32.

 

Контактна інформація

Мобільний телефон: +38 093 924 94 80

Електронна адреса: pogrebnyak-irina@mail.ru