Корнієць Катерина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри тюркології

Народилася 7 грудня 1986 року в м.Києві.

У 2004 році закінчила Київську середню загальноосвітню школу № 156.

У вересні 2004 р. – вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У червні 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника турецької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з турецької та англійської мов.

З вересня 2009 року по жовтень 2012 року – аспірантка кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У березні 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук із спеціальності 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

З 2012 по 2016 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри сходознавства Відкритого міжнародного університетурозвитку людини «Україна» .

З жовтня 2016 р.працює на посаді асистента кафедри тюркології Інституту

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Кандидатська дисертація

«Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини світу», 2013 р.

 

Коло наукових інтересів 

Методика викладання турецької мови, педагогіка, перекладознавство.

 

Основні наукові статті:

 1. Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини світу: [монографія] / К. А. Каша. – Київ-Умань : Софія, 2010. – 80 с.
 2. Турецька міфонімія як сукупність міфологічних систем тюркських народів / К. А. Каша // Сходознавство. –К.: Інститут сходознавстваім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010.–Вип.51. –С. 57-65.
 3. Мовна міфологізація як спосіб інтерпретації знання про світ / К. А. Каша // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. –К. : ТОВ "Цифра Прінт", 2010. –Вип. 40/1. –С. 186-188.
 4. Використання питомої лексики античної міфології при описі культурних реалій / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. –К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. –Вип. 32. –С. 243-248.
 5. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. –К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. –Вип. 36. –С. 419-423.
 6. Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов / К. А. Каша // Сходознавство. –К. : Інститут сходознавстваім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. –Вип. 55-56. –С. 65-79.
 7. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики / К. А. Каша //StudiaLinguistica. – К. : Київський університет, 2012. – Вип. 6. – Час. 2. – С. 55-60.
 8. Відображення символіки тваринного світу засобами фразеології в українській і турецькій мовах / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 100. –С.21–27.
 9. Значення числа у світовій та турецькій міфологіях / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 99. –С. 36–41.
 10. Сприйняття творчості Румі при перекладі / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 99. –С. 63–70.
 11. Проблема відтворення смислової домінанти оригіналу В.Шекспіра "Гамлет" мовою українського постмодерністського дискурсу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 99. –С. 71–78.
 12. Деякі питання формування та розвитку української суспільно-політичної лексики / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 100. –С. 4–7.
 13. Проблеми вивчення суспільно-політичної лексики та її адекватного перекладу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 100. –С.72–75.
 14. Переклад суспільно-політичної лексики на прикладі українських інформаційних текстів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 100. –С.76–80.
 15. Лінгвокультурологічний аспект семантики номінативних одиниць / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 101. –С. 97–102.
 16. Міфологічна лексика турецької мови: проблеми дослідження загальних і власних назв у контексті мовної картини світу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 110. –С. 21–34.
 17. Астрономічно-міфологічні уявлення тюркомовних народів/ К. А. Каша // Зодіак: етноастрономія, астрономія, археоастрономія : вибрані праці. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Т. 1.–С. 17–23.
 18. Проблеми перекладу лексики з галузі античної міфології при описі культурних реалій (у контексті проблеми стародавнього міфологічного світогляду)/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2009. –Вип. 114 –С. 53–60.
 19. Семантична класифікація фразеологічних одиниць із компонентом-міфонімом як мовних корелятів духовної культури турецького народу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 118. –С. 22–25.
 20. Божества головних стихій природи у фразеології казахської мови / К. А. Каша// Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 119. –С. 4–9. 
 21. Міфологічна лексика і механізм впливу на свідомість людини/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 122. –С. 4–12.
 22. До питання про сутність міфології та її специфіку у стародавніх тюрків у мовному віддзеркалені/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 123. –С. 4–10.
 23. Словник турецьких фразеологізмів із компонентом-міфонімом  / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 127. –С. 26–33.
 24. Словник тюркськихміфологічних апелятивів із фразеологічними прикладами/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 128. –С. 55–60.
 25. Міфологема як форма ставлення тюркських народів до світу культури / К. А. Каша// Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 129. –С. 26–33.
 26. Міфологія тюркомовних народів в інтернет-ресурсах: матеріали до бібліографії/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 131. –С. 20–24.
 27. Астрономічні образи міфології тюркських народів і космоніми тюркських мов у євразійському контексті: матеріали до бібліографії/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 132. –С. 53–63.
 28. Місце міфонімії в онімній системі мови (Роздуми з приводу книги: Жовта Н.М. Київська Русь у власних назвах. – К., Умань, 2010)/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 133. –С. 63–70. 
 29. Тюркська міфологія в загальносвітовому контексті: За матеріалами порівняльного дослідження Ю.Є. Берьозкіна/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 137. –С. 59–68.
 30. Тенгрі – небесний покровитель тюркських ханів: Образ тюркського верховного правителя в контексті міфологічної та сакрально-правової ідеології/К. А. Каша, Ю. Л. Мосенкіс // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 138. –С. 72–84.
 31. Тюркська міфологія і фольклор в етнологічному та етнографічному контексті: вибрані матеріали до бібліографії/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 139. –С. 49–62.
 32. Міфологічна світоглядна символіка тюркського шаманізму в архаїчній лексиці тюркських мов і на зображення  шаманських бубнів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 153. –С. 15–25.
 33. Історико-культурний та етнокультурний контекст дослідження лексики тюркських мов (матеріали до бібліографії)/ К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2010. –Вип. 156. –С. 7–12.
 34. Елементи прототюркської міфології у фольклорі окремих тюркомовних народів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2011. –Вип. 157. –С. 29–35.
 35. Основні відмінності давньотюркської міфології від давньогрецької та давньоримської / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. –Київ-Умань : Софія, 2011. –Вип. 159. –С. 62–70.
 36. Тюркська міфологічна картина світу у дзеркалі фразеології / К. А. Каша // XVсходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.:Інститут сходознавстваім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 133-136.

 

Контактна інформація

Електронна адреса: Ekaterina.kasha@gmail.com