Ришилян Ірина Дмитрівна

Асистент кафедри тюркології

 

Дата  та місця народження: народилася   05 березня 1975 р.  у с.Чішмекой Вулканешского району АТО Гагаузія (Молдова).

 У 1990–1994 рр. навчалася в  Кагульскому педагогічному   училищі імені  А. С. Макаренко та отримала кваліфікацію «Учитель початкових класів з правом викладання гагаузької мови».

 У 1994–1999 рр. навчалася у Кишинівському державному педагогічному університеті ім. І. Крянге на філологічному факультеті і отримала кваліфікацію «Філолог, викладач румунської мови і літератури, викладач гагаузької мови та літератури».

1999–2001 рр. викладала на кафедрі молдавської філології у Комратському державному університеті.

2001–2016 рр. працювала викладачем кафедри гагаузької філології Комратського державного університету.

З 01.10.2007 р. по 01.11.2009 р. виконувала  обов'язки завідувача кафедри гагаузької філології.  

2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі Комратського державного університету, спеціальність Тюркські мови (гагаузька мова).

З 16.01.2012 р. по 13.11.2013 р. виконувала обов'язки вченого секретаря Науково-дослідного центру Гагаузії ім. М.В. Маруневич.

З жовтня 2016 року працює на посаді асистента кафедри тюркології.

Наукові статті:

  1. Ришилян Ірина. Literatura teoriyasından annamakları üürenmäk.// Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономического и культурного развития АТО «Гагаузия». Комрат, 2004. С. 81-84.
  2. Ришилян Ірина. Kıynaş maanalı laflar hem demekli sözlär M. Kösenin poeziyasında// Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 15 летию Комратского государственного университета. «Наука. Культура. Образование». 10 февраля 2006. С. 221-222.
  3. Ришилян Ірина. Gagauz literaturasında dramaturgiyanın ilerlemesi.// Международная научно-практическая конференция, посвященная 17 летию Комратского государственного университета. «Наука. Культура. Образование». 7 февраля 2008. С. 252-254.
  4. Ришилян Ірина.  Концепт «душа» во фразеологических единицах гагаузского и английского языков.// Научно-практическая конференция, посвященная 19-летию КГУ. Сб. статей Комратского госуниверситета «Наука, культура, образование». 11 февраля 2010 г. C. 130-132.
  5. Ришилян Ірина. Правописание буквы у (йот) в некоторых аффиксах.//  Материалы Международной научно-практической конференции по обсуждению Проекта «Правил орфографии и пунктуации гагаузского языка» (в новой редакции). Комрат, 2014.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Лінгвокраїнознавство регіону.
  2. Гагаузька мова:базовий рівень.
  3. Підходи до викладання тюркських мов і літератур у середній  школі.
  4. Вступ до східної філології.

 

Контактна інформація:

Мобільний телефон: +380731614052

Електронна адреса:risileani@gmail.com