Дудник Зоя Василівна

Кандидат філологічних наук, завідувач Лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології .

 

Дата народження: 23.08.1953 р.н., м. Київ.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка 1984 р., отримала спеціальність «Російська мова і література», присвоєна кваліфікація – філолог, викладач російської мови і літератури.

Працювала вчителем російської мови, потім - ст.лаборантом Лабораторії експериментальної фонетики; з 1989 р. - завідувачем цієї лабораторії.

Кандидат філологічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження)» (захист 2004 р.).

Коло зацікавлень: прикладні галузі фонетики, а саме синтез і розпізнавання усного мовлення, фонетична експертиза, фонетичні аспекти психолінгвістики, стандартизація транскрипції і транслітерації.

        

Основні праці:

 

 1. Складоподіл в українському мовленні у зв'язку з цілісною організацією складу і слова // Українська мова і література в Київському університеті: Зб. наук. студій, присвячених 80–річчю кафедр україністики. – К: Вид. центр "Просвіта", 1999. – С. 93–99.
 2. Онтологічні та психолінгвістичні критерії інтерпретації кінорентгенографічних даних артикуляції // Українське мовознавство. – К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2001. – Вип. 23. – С. 87–96.
 3. Варіанти реалізації голосних українського мовлення та їхнє місце в класифікації МФА // Українське мовознавство. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 29–30. – С. 18–23.
 4. До характеристики артикуляційної бази українського мовлення у квантитативному та субстанціальному вимірах // Наукова спадщина професора С.В.Семчинського і сучасна філологія: 36. наук. праць. – К:Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2001. – Ч. 1. – С. 330–338.
 5. Фонетико-графічна форма словесного позначення товарів як засіб впливу на свідомість споживача // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2002. – Вип.2. – С.І9–26 (у співавторстві з О.В.Бас-Кононенко).
 6. Артикуляційна база: сучасні контексти вивчення // Русский язык и литература. Проблеми изучения и преподавания. Сборник научных трудов. – К.: Изд.-полиграф. центр Киевского гос. пед. ун-та имени Б.Д.Гринченко, 2003. – С. 25–31.
 7. Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження): Автореферат дис. на здобуття наук. ст. канд.. філол.. наук. – К., 2004. – 22 с.
 8. Перспективи гуманітарної освіти у зв’язку зі зростанням потреби інформаційного суспільства у фонетичних знаннях // Мова та історія: Вип.. 78/79. – К.: ВІПОЛ, 2005. – С. 34–41.
 9. Орфоэпическая норма русской речи как средство формирования языкового сознания // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – К.: Изд. дом «Аванпост-прим», 2005. – № 6. – С. 31–36.
 10. Загальна і прикладна фонетика // Програми лінгвістичного циклу дисциплін для студентів спеціальності «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика». – К.: ВІПОЛ, 2005. – С.10-20.
 11. Дудник З.В. Артикуляційна звичка як культурно-етнічний ідентифікатор // Українське мовознавство. – Вип. 40. - Київ: Київський університет, 2010. – С. 3-8.
 12. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Навчальний посібник для студентів-філологів. – К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2002. – 178 с. (у співавторстві з Н.П.Плющ, О.В.Бас-Кононенко, О.М.Зубань).
 13. Дудник З.В. Современный русский язык. Фонетика : Учебное пособие для студентов-иностранцев. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2007. – 146 с. (успівавт. с І.М.Прожогіною).