Плахотнікова Олена Юріївна

Магістр філології, здобувач 5-го р.н. кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

Дата і місце народження: 19.04.1989, м. Київ

 

У 2006 році закінчила з золотою медаллю спеціалізовану школу № 115 імені Івана Огієнка в м. Києві. У 2012 році з відзнакою закінчила магістратуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Українська мова і література, англійська мова». З 2012 року постійно працює на посаді старшого лаборанта з вищою освітою в навчальній лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2012 року є здобувачем наукового ступеня кандидата філологічних наук на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики. Тема дисертації: «Теоретичні засади формування корпусу українського усного мовлення».

Коло наукових зацікавлень: фонетика українського мовлення, корпусна лінгвістика, транслітерація і трансграфіка, Міжнародний фонетичний алфавіт.

 

Опубліковані праці:

 

  1. Плахотнікова О.Ю.Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України) // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання. ― Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2011. ― Вип. 37. ―  С. 191 – 195.
  2. Плахотнікова О.Ю. Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідженнямовлення українського студентства)// Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання. ― Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2012. ― Вип. 42. ―  Част. 1.―  С. 365 – 371.
  3. ПлахотніковаО.Ю. О проекте создания корпуса украинской устной речи// Сборник Тезисов 2‐й Всероссийской Интернет‐конференции «Грани науки 2013» / Отв. ред. А.В. Герасимов. [Электронный ресурс] – Казань.: СМУиС, 2013. -ISSN2227‐8389.
  4. ПлахотніковаО.Ю.Сучасні підходи до створення електронних корпусів усного мовлення // Українське мовознавство. – Харків, «Цифра Прінт», 2013. – Вип. 43. – Част. 1. – С. 419-424.
  5. Плахотнікова О. Використання програми Elanв роботі зі звукозаписами корпусу українського усного мовлення / Плахотнікова О. // Українське мовознавство. – Вип. 44/1. – Харків, 2014 р. – С. 238-243.
  6. Плахотнікова О.Ю. Сучасний стан корпусних досліджень в Україні / Плахотнікова О. Ю. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 242-244.
  7. Плахотникова Е. Ю. Особенности транскрибирования украинской устной речи в программе ELAN// Е. Ю. Плахотникова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2015. – № 4 (13). – С. 40-43.
  8. Програма навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика та англійська мова» / Укладачі: Зубань О.М., Дудник З.В., Бас-Кононенко О.В., Плахотнікова О.Ю. – К.: ВЦ «Київський університет», 2016. – 31 с. (у співавт.).