Безпаленко Анатолій Мілетійович

Доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

 

Народився 07.12.1952 р. у селі Гошів Овруцького р-ну Житомирської області.

У 1979 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Київського державний університету імені Тараса Шевченка, у 1984 році закінчив аспірантуру, а у 2010 докторантуру по кафедрі загального мовознавства і класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1979 – 2015 рр. працював на різних посадах у Національному університеті біоресурсів і природокористування України – викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри української, англійської і латинської мов імені М. О. Драй-Хмари, директор Центру довузівської підготовки іноземних громадян, директор Навчально-наукового центру філологічних наук. У 1987 – 1990 рр. працював завідувачем кафедри іноземних мов у Камбоджійському інституті інженерів сільського господарства (м. Пномпень).

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Значущість морфонологічних явищ у корені слова при віддієслівному словотворі (на матеріалі російської, української, англійської та іспанської мов)».

У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності».

З 2015 р. – професор кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: психолінгвістика, гештальт-лінгвістика, етнолінгвістика.Досліджує причин і закономірності фонетичних та семантичних змін в індоєвропейському слові. Наукові праці і докторська дисертація А.М.Безпаленка поклали початок новому напряму у вітчизняному мовознавстві – гештальт-лінгвістиці. У своїх дослідженнях висунув ідею, що в основі всіх змін – як у формі, так і у змісті слова – лежить один і той самий психофізіологічний принцип несвідомого нерозрізнення (коли відбувається заміщення намірів реальним їх виконанням) або свідомої субституції двох суміжних елементів одного гештальту, який назвав принципом суміжності. На думку А.М.Безпленка, цей принцип узгоджується з ученням Леонарда Ейлера про відношення між іменами і є визначальним в еволюції мови. Такий підхід дав змогу: а) відкрити закон вокалічних переходів в індоєвропейському корені, який виражається формулою ti/a= ti/e+ te/aабоta/u= ta/o+ to/u; б) визначити особливий статус голосних фонем Uта I, через які здійснюється єднання вокалізму з консонантизмом в індоєвропейських мовах; в) реінтерпретувати природу метафори й метонімії; г) запропонувати нову типологію наукових відкриттів; а такожд) екстраполювати на лінгвістику постулати Нільса Бора.               

    

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.50, спеціальність  10.02.13 («Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»). 

Брав участь у більше, ніж 40 міжнародних наукових конференціях та семінарах як в Україні, так і за її межами, зокрема у Німеччині (Мюнхен), Угорщині (Секешфегервар), Чехії (Прага), Польщі (Люблін), Камбоджі (Пномпень), представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором 80 наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників з англійської та української мов, загального мовознавства, у тому числі двох монографій і двох книг науково-художніх нарисів.

Викладає курси:

  • Практичний курс англійськоїмови для фізичного і радіофізичного факультетів (ОКР «Бакалавр»).
  • Курс “TheLanguageofScience”для Інституту високих технологій (ОКР «Магістр»).

Основні праці:

1.Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальт-теорії. Монографія(1 видання – К.: ВЦ «Київський університет», 2009; 2 видання, виправлене і доповнене – К.: Вид. «Бджола», 2011.

2. Англійська мова. Книга для читання для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей. К.: ВЦ НУБіП України, 2008(у співавторстві з Т. О. Грабовською та О. С. Сиротіним).

2. Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей. – К.: ВЦНУБіПУкраїни, 2011(у співавторстві з Т. О. Грабовською та О. С. Сиротіним).

3. Вступ до мовознавства (розділ «Морфонологія»). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. 2.

4. Українська мова за професійним спрямуванням. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013 (у співавторстві з Н. Кострицею і Н. Мазур).

5. Пояснювальні записки «ушибленного общими вопросами». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007.

6.Так сказав Балбесюк. – К.: ПрАТ «Миронівська друкарня», 2013.