Яшенкова Ольга Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

 

Освіта

Закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Київського державного університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Романо-германські мови і література», отримала кваліфікацію «Філолог, викладач англійської та французької мов, перекладач англійської мови».

 

Кандидатська дисертації: «Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні» (спеціальність 10.02.04 «Германські мови»), 1995.

Досвід роботи в університеті

Працює в університеті з 1988 року (викладач, доцент, завідувач кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства, 1997–2016; заступник директора Інституту філології з навчально-методичної роботи, 2005–2006; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації з 2016).

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Основи теорії мовної комунікації»
 • «Основи ділової комунікації (англійська мова)»
 • «Лінгвокраїнознавство англомовних країн»
 • «Англійська мова: теоретико-практичний курс»
 • «Англійська мова для академічних цілей»  

Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

Наукові зацікавлення:комунікативна лінгвістика, бізнес-лінгвістика, етноспецифіка англомовної ділової комунікації (дискурсу), міжкультурна комунікація, американознавство, методика викладання англійської мови, тестологія

Є членом професійних організацій IATEFL Ukraine, ACA, ABC, UALTA, EALTA.

Стажування

 • Літня школа удосконалення фахової майстерності викладачів англійської мови, Британська Рада в Україні разом із IATEFL Ukraine за підтримки Міністерства освіти і науки України, Рахів, 2016.
 • Тренінг «Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях»  за підтримки КНУ імені Тараса Шевченка і Офісу Програми імені Фулбрайт в Україні, Київ, 2016
 • Участь у програмі академічного обміну ім. Мевлана, університет Дев’ятнадцятого Травня, Самсун, Туреччина, 2015.
 • Інтенсивний вступний курс «Принципи та практика мовного тестування», Британська Рада в Україні, Київ, Моршин, 2006.
 • Перша Зимова школа для випускників Літніх шкіл з американознавства 2000–2006 рр. щодо розробки навчальної програми курсу «Американознавство», Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Яремча, 2006.
 • Тренінг для викладачів щодо розробки навчальної програми курсу «Англійська мова для спеціальних цілей», Британська Рада в Україні, Ірпінь, 2005.
 • Інтенсивний курс «Інформаційні технології в бізнесі», Японський центр в Україні, Київ, 2001.
 • Інтенсивний курс «Управління персоналом», Японський центр в Україні, Київ, 2001.
 • Інтенсивний курс «Громадські зв’язки на виробництві», Японський центр в Україні, Київ, 2001.
 • Літня школа за Програмою імені Фулбрайта «Географія культури Сполучених Штатів Америки: американські регіони», Університет штату Луїзіана, Батон Руж, США, 2000.
 • Літня школа «Американознавство в Україні», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, 2000.
 • Курс підготовки інструкторів викладачів ділової англійської мови, Йорк Есосіейтс за сприяння Британської Ради в Україні, Київ, 1999.
 • Курс підготовки інструкторів викладачів англійської мови, Британська Рада в Україні за підтримки Міністерства освіти України, Київ, 1999.
 • Курс підготовки викладачів ділової англійської мови, Йорк Есосіейтс за сприяння Британської Ради в Україні, Київ, 1998.
 • Курс для викладачів ділової англійської мови та англійської мови для спеціальних цілей, Організація Пілгрімз за сприяння Британської Ради в Україні, Київ, 1997.
 • Літня школа «Вивчення новітніх методик та практики викладання англійської мови як іноземної», Волинський державний університет імені Лесі Українки за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні та Міністерства освіти України, Луцьк, 1996.
 • Курс «Країнознавство Великої Британії», Британська Рада в Україні, Київ, 1995 р.

Нагороди

 • Почесна грамота Президії спілок жінок України за багаторічну самовіддану працю в галузі освіти й науки, активну громадську діяльність в жіночому рухові та з нагоди 175-річного ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009.
 • Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, 2009.
 • Подяка Благодійної організації «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів» за проведення експертизи видань, поданих на Перший всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів «Університетська книга – 2010», 2010.
 • Диплом Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, плідну діяльність у підготовці висококваліфікованих фахівців, особисті досягнення в науковій і педагогічній діяльності та з нагоди 10-річчя Інституту філології, 2011.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць

Вибрані праці:

 1. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. (гриф МОН України)
 2. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студентів / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. (гриф МОН України)
 3. Fundamentals of Business Communication in English : практикум / O. V. Yashenkova. – К. : РВЦ «Київський університет», 2010. – 72 с.
 4. Topical Issues in English Linguistics : навч. посібник / O. V. Yashenkova. – К. : РВЦ «Київський університет», 2009. – 138 с.
 5. Лінгвокраїнознавство США : навч. посібник / О. В. Яшенкова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 140 с.
 6. Наближення до адресата як тактика контактовстановлення в англо-американському діловому дискурсі / О. В. Яшенкова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць / відп. ред. Лариса Іванівна Шевученко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. ХХХІІ. – С. 79–98 (РИНЦ ; ResearchBib)
 7. GettingStudentstoThinkLaterallyasanEvaluationStrategyattheClassicalUniversity/O. Liubashenko, O. Yashenkova //StudiesinLinguisticsandMethodology. – Lublin, Poland : KUL, 2015. – Vol. 10. – P. 77–94.
 8. Models of Communicative Interactions as a Subject of Workplace Discourse Investigation and Instruction /O. Liubashenko, O. Yashenkova // Discourse, Communication and the Enterprise VIII – DICOEN VIII Pre-conference Proceedings. – Naples, Italy : DISES, 2015. – P. 110–112.
 9. Workplace Conversation Openings and Interactive Communication Effectiveness / O. Yashenkova // Book of Abstracts of the 2nd Meeting of Linguistics Beyond and Within – Challenging Ideas and Innovative Applications. – Lublin, Poland, 2014. – P. 110–111
 10. Поліаспектність дослідження комунікації між начальником і підлеглим (на матеріалі англійської мови) / О. В. Яшенкова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. А. Д. Бєлова. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 416–426.
 11. Семантика и прагматика побуждения в англо-американском деловом диалогическом дискурсе (на материале устных интеракций «подчиненный → начальник») / О. В. Яшенкова // Современные проблемы дискурса: теория и практика : сб. научн. трудов. – Алматы : “Print-S”, 2006. – С. 161-171.