Столярова Анна Анатоліївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Народилася 01.09.1982 

У 2004 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (англійська, новогрецька, французька)», здобувши кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської, новогрецької і французької мов та зарубіжної літератури, викладача.

 У 2004–2007 р.р. навчалася в аспірантурі на кафедрі елліністики. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів)» під керівництвом доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Клименко Ніни Федорівни.

У студентські роки та впродовж навчання в аспірантурі неодноразово проходила стажування в Афінському та Салоніцькому університетах. У2007–2012 рр. обіймалапосаду асистента, з 2013 р. – доценткафедри елліністики, з 2016 р. – доцент кафедри загальногомовознавства, класичної філології та неоелліністики.

Є автором понад 40 наукових праць, опублікованих в українських та зарубіжних виданнях. Уклала перші в історії лексикографії «Короткий новогрецько-український словник юридичних термінів» (2008 р.) та «Короткий новогрецько-російський юридичний словник» (2010 р.). У співавторстві з доц. А. О. Савенкомвидала «Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів» (2010 р.). Регулярно виступаєз доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, бере активну участь у роботі Центру елліністичних студій та грецької культури ім. А. Білецького при Інституті філології.

 

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, лінгвістика тексту, контрастивна лінгвістика, неоелліністика.

Викладає курси:

 • Основи ділової комунікації
 • Особливості перекладу юридичних текстів
 • Особливості перекладуекономічних текстів
 • Комунікативні стратегії новогрецькоїмовияк першоїіноземної
 • Практичний курс новогрецькоїмовияк першоїтадругоїіноземної

Вибраніпраці:

 1. Stolyarova Anna. Εθνοπολιτιστικά στοιχεία στα ποιητικά έργα του Ταράς Σεβτσένκο και το πρόβλημα απόδοσής τους στις νεοελληνικές μεταφράσεις // Поезія Тараса Шевченка новогрецькою мовою: збірник наукових праць / Укл. Савенко А.О., Столярова А.А.; наук. ред. Н. Ф. Клименко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С.89–102.
 2. Столярова А. А. Вступ до новогрецько-українського економічного перекладу: навч. посіб. – К.: Логос, 2013. – 172 с.
 3. Столярова А. А. Основи новогрецького юридичного перекладу: навч. посіб. – К.: Логос, 2012. – 200 с.
 4. Столярова А. А. Комунікативно-прагматичніаспектиновогрецькогозаконодавчоготексту: [монографія]. – К.: Логос, 2011. – 232 с.
 5. Столярова А. А. Краткий новогреческо-русский юридический словарь. – К.: Логос, 2010. – 168 с.
 6. Савенко А. А., Столярова А. А. Короткий новогрецько-український словникюридичних таекономічних термінів. – К.: Логос, 2010. – 173 с.
 7. Stolyarova Anna А. Η γλώσσα των νεοελληνικών νομικών κειμένων και προβλήμα ταμετάφρασής τους // NeograecaBucurestiensia. – Bucureşti: Editura Universitaţii din Bucureşti, 2009. – Vol. 1. – P. 246–262.