Касяненко Дарʼя Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

Коло наукових інтересів

Фаховий переклад, переклад юридичних текстів ЄС, терміносистема європейського права, правничий євролект, лексична гармонізація, переклад юридичних текстів, юридична термінологія.

 

 

Навчальні курси:

  • Практичний курс першої іноземної мови - 3 курс
  • Основи перекладацького менеджменту- магістри 1 рік
  • Перша іноземна мова– 2 курс
  • Техніка перекладу (друга іноземна мова)- магістри 1 рік

 

Публікації, статті

Наукові статті:

1. Касяненко Д. С., Дорофеєва Л. В. Німецька мова / Д. С. Касяненко, Л.◦В. Дорофеєва // Навчальний посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет» Київ, 2011р. – 245с.

2. KasianenkoD. German-Ukrainian Legal Translation: conditions, problems and perspectives / Daria Kasianenko // European Applied Sciences: Europäische Fachhochschule. – Stuttgart: ORTPublishing, 2015. №1. – S. 98–100.

3. Касяненко Д.С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи / Д.С. Касянено // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – Вип. 50. – Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 329-335.

4. Касяненко Д.С. Переклад та організація роботи перекладачів в ЄС / Д.С. Касяненко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». – №3 – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя. – 2014. – С. 76-79.

5. Касяненко Д.С. Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу / Д.С. Касяненко // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка: Зб. наук. праць. Серія іноземна філологія. – Вип. 1(47). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 15-17.

Біографія

Народилася  25.08.1980 р.

У 2002 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Переклад”, отримала кваліфікацію усного перекладача з німецької та англійської мов, викладача, філолога.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство: «Особливості перекладу та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України».

З 2002 р. працює асистентом кафедри германських мов та перекладу Інституту філології.

Протягом чотирьох років  є одним з організаторів та членів журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад», котра проходить в Інституті філології.

Постійно підвищує професійні навички, бере участь у заходах, організованих DAAD, ÖDaF, Гете-Інститутом, посольствами ФРН  та Австрійської Республіки в Україні, а також представництвами ЄС та ЄК.

01.11.2015р. – 14.02.2016р. – підвищення кваліфікації  за програмою Гете-Інституту DLL(DeutschLehrenLernen) Einheit4 Aufgaben, Übungen, Interaktion“;

07.-09.04.2016р. – семінар та круглий стіл ÖDaFна тему „Lesen(d)lernen“, м. Відень, Австрія

30.07.2016 – 14.08.2016 р. – стипендія Гете-Інституту L.2.8 LeipzigundMünchen, Німеччина.