Кияк Тарас Романович

 

Доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу

Германіст, термінознавець, почесний доктор низки зарубіжних навчальних і дослідницьких закладів.

Коло наукових інтересів

Фахові мови, термінознавство, науково-технічний переклад, концептологія, перекладознавство, мовна політика.

 

Навчальні курси:

  • Лексикології німецької мови, теорії перекладу
  • Варіативності німецької мови, термінознавства
  • Вступу до перекладознавства, загального мовознавства, фонетики німецької мови, риторики, науково- технічного перекладу, редагування науково-технічних текстів

Основні наукові публікації

(всього близько 250):

1. Кияк Т. Р. Перекладність дискурсу: міф та реальність. //Наукові записки. Серія: с. 44-47, філол. науки (мовознавство), вип..104 (1), Кіровоград, 2012, 482с

2. Кияк Т. Р. Лінгвокультурні особливості авторського стилю творів Йозефа Рота. – Київ-Дрогобич, 2012, спільно з Л. Коцюбою, 216с.

3. Кияк Т. Р. Дискурсивні особливості перекладу поезії. – Мовні і концептуальні країни світу, К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2012, №42 (1), 2012, с.3-12. 

4. Кияк Т. Р. Один метод квазіреферування науково-технічних текстів. – Мови та культури у новій Європі: контанти і самобутність: збірник наукових доповідей.- Translations/Interpreters Training, Kharkiv, 25-26 April 2013- Vinnytsia: Nova Knyha, 2013-176 pp. -2 стор., с. 374-376

5. Кияк Т. Р. Міжкультурна комунікація як чинник мовної картини світу. – Науковий вісник Східно-Європейського національного у-ту імені Лесі Українки №18 (267), серія: філологічні науки – 218с. – с.50-55 2013р.

6. Кияк Т. Р. Термінологічна норма(суть, реалії, прагматика). - Українська термінологія і сучасність, вип. 9, 2013, с. 42-47

7. Кияк Т.Р. Заповіді українського термінознавства – Чернівці: Букрек,2014- 2,5 др.арк.

8. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) – Чернівці: Букрек,2014(спільно з Науменком А.М. та Огуєм  О.Д.) – 640с. – 26 др.арк.

9.  Кияк Т.Р. Deutsch – ukrainische Bezehungen: Geschichte, Kultur, Germanistik/ Germanistik in der Ukraine. Jahrhelt 8,2013, Kuiiw: Вид центр КНЛУ– 0,3 др.арк.

10. Кияк Т.Р. Категорія смислу та значення. Спільне й відмінне // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 2015. – Вип.138. – С.21-25. Фахове видання

 

Біографія

З 2003 р. до 2016 р. обіймав посаду завідувача кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філології. Під керівництвом Т.Р. Кияка плідно працює наукова школа з лінгвістики фахових мов, термінознавства та теорії галузевого  перекладу.

 

Стажування:

Проходив стажування у наукових центрах Німеччини та Австрії (Лейпциг, Мюнхен, Відень)