Козловський Віктор Володимирович

Доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail:vvkoz@yandex.ru

Коло наукових інтересів

Граматика німецької мови. Лінгвопрагматика. Лінгвокультуролоія. Когнітивна лінгвістика.

 

 

Навчальні курси:

  • Теоретична граматика першої мови- 4 курс
  • Лінгвосеміотика. Когнітивна лінгвістика - магістри 2 рік
  • Іноземна мова(теоретичний курс) – 4 курс
  • Комунікативні стратегії (на матеріалі сучасної німецької мови)- магістри 1 рік

Публікації,статті

Наукові статті:

1. Козловський В. В. „Вираження припущенняв сучасній німецькій мові (структурно-семантичний аспект)” / В.В. Козловский // Функциональная лингвистика: сб. науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. Редактор А.Н. Рудяков. – Том № 3. – Симферополь, 2012. – С. 273-275.

2. Козловський В. В. Теоретичний аспект моделювання  у мові та мовленні (на матеріалі сучасної німецької мови) / Козловський В.В. // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 38. Частина 1. Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2012. - С. 118-121.

3. Козловський В.В.Функції німецького кон’юнктива/ В.В. Козловський // Мови і світ: дослідження та викладання: матеріали VIIМіжнародної науково-практичній конференції  «Мови і світ: дослідження та викладання». – Кіровоград: Полиграф. – 2013. – С. 179- 182.

4.Козловский В. В.Исторический аспект косвенной речи в немецком языке // В. В. Козловский В.В. /Проблемы современной филологии и методики обучения иностранным языкам в ВУЗе. – Материалы международной научно-практической конференции. Т. 1. – Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни. – Душанбе, 2015. – С. 32 – 37.

5.Козловський В. В. „Семантичний і прагматичний аспект в граматиці (на матеріалі сучасної німецької мови)”/ В.В. Козловський // Функциональная лингвистика: сб. науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. Редактор А.Н. Рудяков. – Том № 1. – Симферополь,  2010. – С. 318-320.

6. Козловский В.В. Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на материале современного немецкого языка) / В.В. Козловский // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2010. – № 2. – С. 18-23.

7. Козловський В. В. Прагматика оцінного значення та риса характеру мовця/ В.В. Козловський // Сучаснагерманістика: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2012 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., – 2012. – С. 17-19.

8.Козловский В.В.Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке / Козловский В.В. // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. -Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Одеса. / Головний редактор серії – І.В.  Ступак.– Одеса.: Міжнародний Гуманітарний Університет,2015. – Вип. 16. – С. 121–125.

9.Козловський В. В.   Тактика дослідження прагматичного аспекту граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) / В.В. Козловський // Функциональная лингвистика: сб. науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. Редактор А.Н. Рудяков. – Том № 2. – Симферополь,  2013. – С. 253-256.

10. Козловський В.В.Прагматика граматичної форми  (на матеріалі сучасної німецької мови  / Козловський В.В. // Мовні і концептуальні картини світу. – Серія: Філологія. – Зб. наук. пр./ Відповідальний редактор А.Д. Бєлова.– Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,2015. – Вип. 55, частина 2. – С. 93–98.

11. KozlovskyiV.„Dienational-kulturelleKomponentedersemantischenStrukturdeslinguakulturellenKonzepts” („Національно-культурний компонент семантичної структури лінгвокультурного концепту”) / V. Kozlovskyi// Ukrainisch-BayerischeGermanistentagunganderUniversitätLwiw. – Lwiw, 2014. - S. 96-102.

12. Козловський В.В.Текстотвірні функції повтору (на матеріалі полемічного трактату Мартіна Лютера „WiederdasBapstumzuRomvomTeuffelGestifft“  / Козловський В.В. // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Одеса. / Головний редактор серії – І.В.  Ступак.– Одеса.: Міжнародний Гуманітарний Університет,2015. – Вип. 17. – С. 31–34.

13.Козловский В.В.Модель лингвокультурной реальности (на материале современного немецкого языка) // Козловский В.В. /Функциональная лингвистика: сб. науч.работ. –  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. Редактор А.Н. Рудяков. – Том № 7. – Симферополь,  2015. – С. 213-219.

Біографія

Народився 05.11.1946 р.

У 1070 р. закінчив факультет романо-германської філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «романо-германські мови та література», отримав кваліфікацію «філолога, викладача німецької мови». У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Структурно-семантична організація та комунікативно-прагматична спрямованість речень з кон’юнктивом у сучасні німецькій мові». Науково-педагогічний стаж – 46 років. Керівництво аспірантами: Підготував 21 кандидата філологічних наук.

Стажування:

В Інституті імені Гердера (Herder-Institut), м. Лейпціг (Німеччина): 1985 р., 1996 р., 2000 р., 2003 р., 2005 р., 2009 р., 2012 р.