Кучма Ольга Іванівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail:o_kuchma@ukr.net

Коло наукових інтересів

Історія, теорія та практика перекладу,  переклад текстів різних жанрів, засоби емоційності різних рівнів та їхнє відтворення в перекладах, методика викладання іноземних мов та ТПП.

 

Навчальні курси

·        Практичний курс першоїмови

·        Вступ до перекладознавста

·        Теорія та практика перекладу

·        Теорія та практика перекладу

·        Загальнотеоретичний курс німецької мови

 

Публікації,статті

Наукові статті:

1.  Тимченко Є.П., Кучма О.І. Посібник: Практичні завдання з позалекційного читання (за романом М.Фріша «НомоФабер») для студентів-германістів Посібник. – К.: Вид-во «Бібліотека українця». – 2005. – 34 с.

2.  Імпліцитні засоби вираження припущення в німецькій мові та їхні українські відповідники //StudiaLinguistica. – ВПЦ «Київський університет», 2012.-с.164-169.

3.Прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток в у німецькій та українській мовах» Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Освіта України, 2012. – с.93-99.

4.Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца «Урок німецької»Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Логос, 2012. - с. 255-260.

5.Типологічні характеристики емоційно-експресивних часток в німецькій та українській мовах.Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2012. –C.361-372

6.Кучма О.І. Тимченко Є.П. Німецько-українські мовні паралелі. Посібн. – К.: вид КНУ. – 2011. – 87 c.

7.NeuealteAufgabenderPartikelforschung// «GermanistikinderUkraine». Jahresheft7. – K.: VerlagszentrumderKNLU, 2012. – S.57-64.

8.Рецензіяназбірник„40 Jahre Partikelforschung“ Th. Harden, E.Hentschel (Hrsg.) // Muttersprache. Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. – Wiesbaden: Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., 2013. – S.70-75.

9.Програма навчальної дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (німецька) для студентів 1-4 курсів (в співавт.), Київ, 2014. – 89 с.

10.Частка malнімецької мови як проблема перекладу та навчання розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2016. – Вип.29. – с. 126-136.

 

Біографія

Народилася 13.07.1959 р. в Черкаській області.

В 1981 р. закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

З 1992 р. викладач кафедри германської філології, з 2011 р. – доцент.

Кандидатська дисертація на тему «Німецькі емоційно-експресивні частки та їх відтворення українською мовою» (2004).Співпрацюю з Німецьким культурним центром Goethe-InstitutUkraine, Товариством німецької мови GfdS(м. Вісбаден, ФРН). Член Української спілки германістів вищої школи.