Азербайджанська мова і література та англійська мова

Спеціалізація – Методика навчання іноземних мов та тюркологія; Сучасні концепції викладання іноземних мов і літератур

Освітня кваліфікація  –  Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми – к. філол. н., доцІрина Леонідівна Покровська, тел. 239-31-57,   e-mail:  irem2003@ukr.net

Освітня програма спрямована на ґрунтовне вивчення азербайджанської, англійської та української мов. Програма передбачає викладання лексикології, історії Азербайджану та азербайджанської мови, стилістики сучасної азербайджанської мови, теорії та практики перекладу, методики викладання азербайджанської мови і літератури. Викладання дисциплін здійснюється висококваліфікованими викладачами та носіями мов. Навчальний процес повністю  забезпечується новою навчальною літературою чотирма мовами – українською, азербайджанською, турецькою та англійською, що відкриває можливість швидко та ґрунтовно опанувати азербайджанську мову та декілька інших мов.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:  Фольклор та література азербайджанського народу, Практичний курс азербайджанської мови, Методика викладання азербайджанської мови і літератури, Сучасні концепції викладання іноземних мов і літератур, Загальнотеоретичний курс азербайджанської мови.

Практики: Виробничо-педагогічна практика з викладання азербайджанської мови і літератури.

Випускники зможуть знайти престижну роботу – наукову і педагогічну: на сьогоднішній день фахівців з азербайджанської мови надзвичайно потребують загальноосвітні школи на теренах України.

Випуск фахівців здійснює кафедра тюркології.