Навчальні дисципліни

Кафедра української філології для неспеціальних факультетів забезпечує навчання студентів денної та заочної форми навчання, викладає факультативний курс для аспірантів та ад’юнтів різних форм навчання всіх факультетів та інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нормативні курси:

  • Українська мова (Інститут філології, історичний факультет);
  • Ділова українська мова (філософський факультет);
  • Українська мова за професійним спрямуванням (геологічний, економічний, біологічний, географічний, хімічний, фізичний, радіофізичний, механіко-математичний, юридичний факультети, факультет соціології, психології, кібернетики, Інститут міжнародних відносин, Військовий інститут);
  • Методика викладання української мови в вищій школі (Інститут філології).