Публікації кафедри

Татьянченко Н.Ф.:

 • „Читаємо українською” (у співавторстві);
 • „Имя существительное в речевых образах” (у співавторстві);
 • „Толковый словарь русского языка” (Москва);
 • „Фразеологический словарь русского языка” (Москва).

Любашенко О.В.:

 • „Українська мова: Активні методи і форми навчання у вищій школі”;
 • „Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі”.

Гливінська Л.К.:

 • „Сучасна українська літературна мова. Фонетика”;
 • „Українська мова. Фонетика. Орфоепія”;
 • „Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія”.

П’ятецька О.В.:

 • „Підручник з української літератури для іноземних студентів” (у співавторстві).

Кузьманенко А.В.:

 • «„Вічний” сюжет про Дон Жуана в індивідуально-авторських інтерпретаціях Дж. Байрона, О.Пушкіна, Лесі Українки».

Андрєєва Т.М.:

 • „Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі”.
 • Посібник „Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин університетів України” - у співавторстві з к.філол.н. Івановою О.В. та д.іст.н., проф. Яковенко Н.Л. (подано до друку)

Климентова О.В. :

 • „Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація Празької школи”;
 • „Вербальна суґестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов)”.