25-26 жовтня 2017 року Міжнародна наукова конференція «Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій», яка відбудеться 25-26 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Поняття ідентичності на межі ХХ-ХХІ ст.ст. набуває нових вимірів з огляду на активізацію міграційних потоків, поширення цінностей толерантності та терпимості, з одного боку, та посилення уваги до національної самобутності, з іншого боку. Усі ці процеси позначаються на структурі ідентичності та уявленнях про неї. В поле зору дослідників потрапляють питання множинної та неозначеної ідентичності, її відкритості та змінності. В інформаційному суспільстві ці процеси  проектуються в семіотичну сферу, отримують розмаїте вербальне відображення. В результаті можемо говорити про такий феномен, як мовнокультурна ідентичність, що його ми плануємо дослідити під час роботи конференції. Сподіваємося, це сприятиме осмисленню тих проблем, з якими мовнокультурна ідентичність українців може зіштовхнутися при входженні у європейській простір, а також дасть змогу краще зрозуміти мовно-національні процеси в сучасній Україні та сприятиме їхній гармонізації.

Для розгляду пропонуємо такі питання:

  • термінологічний апарат в наукових дослідженнях проблем ідентичності: етнічна, мовна, культурна, національна, політична ідентичність; мовнокультурна ідентичність в колі понять «мовна особистість» (Ю. Караулов), «мовна свідомість» (О.Потебня, Г.Яворська П.Селігей та ін.) тощо;
  • філологічні підходи до вивчення ідентичності в різних аспектах та на різних рівнях мови: від фонетики до тексту;
  • конструювання ідентичності засобами мови;
  • співвідношення між мовною та іншими видами ідентичності (етнічною, політичною та ін.): випадки їхньої нетотожності в історичному та сучасному вимірах;
  • змінність, множинність та неозначеність мовнокультурної ідентичності: лінгвістичні та когнітивні механізми, що супроводжують ці процеси.

Статті за матеріалами конференції будуть опубліковані у фахових збірниках наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу», «Літературознавчі студії».

Заявки просимо надсилати з 1 травня до 15 серпня  2017 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net. Колективні, сформовані заявки від кафедр (з назвою секції та іменами модераторів) – до 15 вересня.

Статті будуть прийматися з 1 травня до 15 вересня 2017 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net. Роздруківки подавати до к 86.

Організаційний внесок включає в себе: оплату за публікацію (з розрахунку 40грн. за стор.). Учасників з України просимо переказувати оргвнесок на рахунок:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

р/р 31256356214095

ДКСУ

Код банку 820172

ЄДРПОУ 02070944

При перерахунку коштів у графі призначення рахунку вказати назву конференції «Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій». Учасники з закордону можуть здійснити оплату після прибуття до України.

Поселення, проживання, культурна програма – за рахунок учасників конференції.

Організоване поселення здійснюється в гуртожитках Київського національного університету  імені Тараса Шевченка (студентські – орієнтовна вартість від 140 грн., підвищеної комфортності –  від 240 грн. за ліжкомісце; вартість проживання може змінюватися).

Тел. для довідок: (044) 234-14-12.

Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірникаПраці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат у будь-якому обсязі, прийматися до розгляду не будуть. Кошти за публікацію в цих випадках не повертаються. 

Додані файли (pdf):