КОНФЕРЕНЦІЯ "ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРАЦІЯ 1930-х РОКІВ. ПРАЗЬКА ШКОЛА"

 

 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас 19 жовтня 2017 року взяти участь у

 

Всеукраїнській науковій конференції

 

ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРАЦІЯ 1930-х РОКІВ. ПРАЗЬКА ШКОЛА

 

Тематика та проблематика конференції

 

Література 1930-х років у науковому та критичному дискурсах

Поетична історіософія «Празької школи»

Міфопоетичні парадигми «Празької школи»

Концептуальні координати літератури української еміграції

Семіосфера соцреалізму: генеза та пострадянська інтерпретація


 

Місце проведення конференції:

Інститут філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бульв. 14


 

Для участі у конференції просимо до 1 жовтня 2017 року подати до оргкомітету конференції:

  • Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом (назва файлу «Прізвище автора.заявка», напр., «Іваненко.заявка»).

  • Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файлу «Іваненко.оплата_друку_статті»).

  • Текст доповіді (назва файлу «Іваненко.стаття», див. вимоги до оформлення) – в електронному вигляді, учасники, які не мають наукового ступеня, повинні подати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файлу «Іваненко.рецензія»).

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

 

Адреса оргкомітету: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 14, кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (ауд. 115).

Е-mail: ukrlit_konf@ukr.net – кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості.

Координатор конференції – Романенко Олена (тел.: 095-546-96-41).

 

За підсумками роботи конференції буде підготовлений випуск видання «Літературознавчі студії», оплата за публікацію – 40 грн. за стор.), кошти переказуються на рахунок:

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

р/р 31256356214095

ДКСУ

Код банку 820172

ЄДРПОУ 02070944

 

При перерахунку коштів у графі призначення рахунку вказати назву конференції «Літературна генерація 1930-х років. Празька школа» та прізвище учасника. Публікація для докторів наук – безкоштовна.

 

Заявка на участь у конференції

Прізвище, імя, по-батькові

 

Вчене звання та науковий ступінь

 

Тема доповіді

 

Електронна адреса

 

Контакти (адреса та телефон)

 

Місце роботи

 

Потреба у паперовому запрошенні

 

Інше

 


 

Вимоги до публікації

  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у лівому верхньому кутку.

  2. Відомості про автора (прізвище, ініціали) – жирним курсивом у правому верхньому кутку, вчене звання, вчений ступінь, місце роботи. Інформація подається українською та англійською мовами.

  3. Назва статті – 14 кегль, жирний курсив. Інформація подається українською та англійською мовами.

  4. Анотації – українською та англійською мовами (500 знаків) – 12 кегль.

  5. Ключові слова – українською та англійською мовами) – 12 кегль.

  6. Текст статті – 14 кегль, шрифт – TimesNew.

  7. Список використаних джерел – згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1., заголовок бібліографічного опису – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80.

 

 

 

Категорія: