Лалаян Наталія Степанівна

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Коло наукових інтересів: фразеологія, ономастика, художній переклад

Навчальні курси: практичний курс основної іноземної мови, переклад ділових документів, іноземна (західноєвропейська) мова: теоретичний курс

Публікації, статті: автор трьох посібників: „Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache“, „Geschäftliche Korrespondenz“, Lehrbuch für Germanistikstudenten „Pflegekind Barbi“;

Опублікувала сорок  наукових статей.  Останні публікації:

1.Сучасна німецька терміносистема туризму в перекладацькому аспекті // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 187-190.

2. Антропоніми у німецькому перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія "Філологічні науки". - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. - Кн. 2. - С.  55-58 .

 3. Особливості відтворення національних реалій в українсько-німецькому  художньому перекладі // Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам: Материалы третьей международной научно-практической конференции 5-7 ноября 2015 / Под ред. В.С. Артемовой. – Брянск: БГИТУ, 2015. – С. 44-53.

4. Стратегії відтворення антропонімів у німецькому перекладі роману Марії Матіос «Солодка Даруся» // Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам: Материалы четвертой международной научно-практической конференции 24-26 ноября 2016 / Под ред. В.С. Артемовой. – Брянск: БГИТУ, 2016. – С. 50-57.

Біографія

Народилася 26.06.1972 року. Освіта вища. Закінчила КДПІІМ зі спеціальності «іноземна мова (німецька та англійська мови)». Отримала кваліфікацію «вчителя німецької та англійської мов». У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти». Проходила наукові стажування у Німеччині (м. Дюссельдорф) та Австрії (м. Відень).

Досвід роботи у вищих навчальних закладах – 20 років.  В КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2007 року.