ЛЮБЧУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент  

Наукові інтереси – перекладознавство, контрастивна лінгвістика

Курси та спецкурси, які викладає:

теоретичні курси:

- Порівняльна лексикологія німецької та української мов,

- Порівняльна граматика німецької та української мов,

-Лексикологія німецької мови

практичні курси:

- Практика письмового та усного перекладу,

- Переклад фахових текстів з другої іноземної мови (2 курс маг.),

- Техніка висловлювання усного перекладача першою іноземною мовою (2 курс маг.),

- Комунікативні стратегії другої іноземної мови (1 курс маг.).

 

Освіта вища. Спеціальність – романо-германські мови і література

Тема кандидатської дисертації – Німецькі фразеологізми з етнокультурним компонентом та проблеми їх відтворення при перекладі (Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

Досвід роботи – 25 років

 

Стажування: 2006 р. – Український інститут лінгвістики та менеджменту; 2010 р. – Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

Список основних публікацій:

Наукові праці:

1. Любчук Н.В. Відображення у фразеологізмах повір’їв та уявлень давніх німців та українців / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 224-228.

2.Любчук Н.В. Відтворення функцій промовистих імен, слів-реалій та символів у німецькому та українських перекладах роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита” / Н.В.Любчук, Л.Прокопюк // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 187-191.

3.Любчук Н.В. Відтворення у перекладі особливостей авторського використання фразеологізмів (на матеріалі українських, німецького та англійського перекладів роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита” / Н.В.Любчук // Вісник Київ. нац. університету ім. Т. Шевченка. Іноземна філологія. – К.: ВПЦ “Київ. університет”, 2009. – Вип. 42. – С. 30-32.

4.Любчук Н.В. Проблема передавання лексичного повтору як засобу ритмізації прозового твору / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу: Наукове видання. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 29. – С. 62-66.

5.Любчук Н.В. Неологізми німецької мови як проблема перекладу / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу: Наукове видання. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 31. – С. 90-94.

6.Любчук Н.В. Фразеологія дискурсу сучасних німецьких засобів масової інформації / Н.В.Любчук // Вісник Київ. нац. університету ім. Т. Шевченка. Іноземна філологія. – К.: ВПЦ “Київ. університет ім. Т.Шевченка, 2010. – Вип. 43. – С. 11-14.

7.Любчук Н.В. Явище конвергенції у пареміях різних мов. Спільне походження чи подібність мислення? / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу. К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 33. – С. 381-385.

8.    Любчук Н. В. Німецькі неокомпозити як проблема перекладу українською мовою  / Н.В.Любчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Логос, 2011. – Вип.. 20. – С. 277-286.

9. Любчук Н. В. Англізми сучасної німецької мови як проблема перекладу / Н.В.Любчук // Мова і культура. _ К.: Вид. Дім Дмитра Бурого, 2011. – Вип.. 14. – ТомIV (150). – С. 396-401.

10.  Любчук Н. В. Запозичення у сучасних німецькій та українській мовах і культура мови / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ „Київський університет, 2012. – Вип.. 38. – С. 478-483.

11.    Любчук Н. В. Німецькі термінологічні неозапозичення як проблема перекладу українською мовою (на матеріалі Базель ІІ) / Н.В.Любчук,  О. В. Кушнір // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі). – Херсон: ПП Вишемирський, 2012. – С. 100-102.

12. Любчук Н. В. Фразеологічний фрагмент семантичного поля „мислення” у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономасіологічний аналіз/ Н.В.Любчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Логос, 2012. – Вип.. 21. – С. 325-334.

13. Любчук Н. В. Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" як проблема перекладу / Н.В.Любчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць. – Вип. 30. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 157-163.

14. Любчук Н. В. Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу  / Н.В.Любчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. – Вип. 23. – К.: Логос, 2013. – С. 274-283.

15. Любчук Н. В. Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій в текстах німецьких ЗМІ / Н.В.Любчук // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2014. – Вип. 50, Ч. 1. – С. 476-481.

16.   Любчук Н. В. Відтворення іншомовних назв відомств, партій, організацій німецькою й українською мовами / Н.В.Любчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: Логос, 2015. – С. 255-264.

17.  Любчук Н.В. ЛІТЕРАТУРНІ ІМЕНА ЯК ОБ'ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі німецького, українських і російських перекладів повісті-антиутопії Джорджа Орвелла "Animal Farm")/ Н.В.Любчук // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). –C. 400-407.

Науково-методичні праці:

18. Любчук Н.В. Зіставна граматика німецької та української мов: Морфологія: Посібник для перекладацьких відділень вищих навчальних закладів / Наталія Володимирівна Любчук. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2007. – 134 с.

19. Любчук Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія: навчальний посібник. – / Наталія Володимирівна Любчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 161 с. – Гриф МОН України (лист № 1/11-6313 від 12.07.2010).

20. Любчук Н. В. Порівняльна лексикологія німецької та української мов: Практичні завдання (нім. мовою)(Методична розробка) / Н.В.Любчук. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – 44 с.

21. Любчук Н. В. Зіставна лексикологія німецької та української мов: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 335 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – Гриф МОН лист № 1/11-16494 від 23.10.12)