Мельник Анастасія Павлівна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

Наразі викладає такі нормативні дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови і переклад (німецька мова)»,  «Практика письмового та усного перекладу», «Комунікативні стратегії (друга мова), «Техніка перекладу (друга мова)», «Переклад конференцій (друга мова)», керує написанням курсових і бакалаврських робіт.

Наукові інтереси: аудіовізуальний переклад, кінопереклад, переклад у сфері туризму

Останні публікації:

Мельник А. П. Прагматична адаптація як засіб подолання культурної асиметрії у перекладі анімаційного серіалу "Сімпсони" // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 4 (70). – С.284-288.

Мельник А. П. Кінопереклад як особливий тип аудіовізуального перекладу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 58. – С. 110-112.

Мельник А. П. Перекладач як посередник між двома лінгвокультурами: міжкультурна компетенція в кінематографі // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – Вип. 55. – С. 246-251.

 

Випускниця Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який  закінчила 2009 року, отримавши диплом магістра з відзнакою та здобувши кваліфікацію магістра філології, перекладача з німецької та англійської мов, викладача-дослідника. На посаді асистента кафедри працює з жовтня 2012 року.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних анімаційних фільмів (на матеріалі української, німецької та англійської мов)» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.

З метою написання дисертаційного дослідження перебувала на стажуванні за кордоном: серпень 2011 р. – Університет м. Констанц,  Німеччина; з вересня по грудень 2011 р. – Віденський університет, Австрія.

Підвищує свій кваліфікаційний рівень за рахунок участі у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, семінарів Гете-інституту та заходів, спрямованих на виховання креативної генерації викладачів.