Наконечна Любов Василівна

 

 

Асистент кафедри германської філології та перекладу 

Коло наукових інтересів: етнопсихологія, ресоціолізація, фнкультурація, міжкультурна коммунікація

Навчальні курси: Протягом звітного періоду викладала нормативні курси «Практика німецької мови як основної» на 1-4 курсі, «Практичний курс німецької мови як другої», «Лінгвокраїнознавство», «Практична фонетика», «Ділова німецька мова».

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет іноземної філології у 1992 році за спеціальністю «романо-германська філологія».

Здійснювала керівництво перекладацькою практикою студентів на 3-му курсі. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 27 років, з них педагогічний стаж у вищій школі – 22 роки. З 2008 по 2013 роки підвищувала свою кваліфікацію філолога у Відні, викладача працюючи у представництві німецького фонду Ганса Зайделя у м. Києві.

Підготувала й опублікувала наукові статті, 1 словник крилатих слів, 2 навчально-методичні праці.

У листопаді 2016 року брала участь у міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS) та пройшла тренінги та майстер-класи «Тренінг ігрової компетентності», «Психологічний простір соціалізації», «Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, що повернулись із зони АТО: досвід командної роботи психологів» та «Афоризмотерапія як напрям філософської арт-терапії: практика застосування».