Сойко Іван Васильович

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-61-38 (робочий)

E-mail: iwan.sojko@ukr.net

Коло наукових інтересів

Теоріявалентності, конфронтативна лінгвістика, перекладознавство, фахові мови, правнича лінгвістика, проблеми перекладу юридичних текстів, термінографія.

Викладає курси:            

  • Вступ до перекладознавства
  • Теорія та практика перекладу
  • Особливості перекладу юридичних текстів
  • Основи синхронного перекладу
  • Основи техніки нотування при послідовному перекладі

Публікації, статті

Автор 56 друкованих праць (двохколективних монографій, наукових статей, юридичного словника, перекладів)

Основні публікації:

1. Проблемы теории валентности (на материале немецкого языка) // Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии. Отв. ред. А.С. Мельничук. - К.: Наукова думка, 1983. С. 177-190.

2. Nichtrealisierung der obligatorischen syntaktischen Valenz als textbildendes Mittel. // Linguistische Studien. ZISW, Reihe A, H. 164. Berlin, 1987. - S. 27-43.

3. Німецько-українсько-російськийкоментований словник з адміністративного права. - К.: Укр. Правнича фундація; укр. центр правничихстудій, 2003. - 464 с. (у співав. з Б. Шлоером)

4. Про концептуальні засади сучасного перекладного юридичного словника // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. Наукових праць. - Вип. 14.Книга 2. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. - С. 154-157.

5. Філологічна спадщина проф. І.В. Шаровольського // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. Наукових праць. - Вип. 18. Книга 2. - К.: Вид. ДімДмитра Бураго, 2005. - С. 194-197.

6. Стефан Цвейг. Магеллан.  - К.: Дніпро, 1991 (переклад з німецької).

7. Рецензія на книгу: Philipp Hofeneder: Die mehrsprachige Ukraine.Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991. Münster, Wien. - LitVerlag, 2013. - 208 S. // Zeitschrift für Slawistik. De

8. Gruyter,  59 (3). Buchbesprechung, S- 1-6.

Біографія

Народився 18.10.1947 р. в с. Шкроботівка Шумського р-ну Тернопільської обл.

В 1970 році закінчив факультет іноземних мов (перекладацьке відділення) Київського державного університету імені Тараса Шевченка, з 1973 по 1976 р. – викладач кафедри німецької мови неспеціальних факультетів, з 1976 по 1985 – викладач кафедри німецької філології, з 1985 по 2002 - доцент кафедри німецької (пізніше – германської філології). З жовтня 2002 по червень 2010 – завідувач кафедри германської філології,  з 2010 - доцент кафедри германської філології, а з 2016 – доцент кафедри германської філології та перекладу.

1976-1979 - навчання в аспірантурі при Лейпцизькому університеті. Кандидатська дисертація “Satzmodelle mit nicht-realisierter syntaktischer Valenz in der deutschen und ukrainischen gesprochenen Sprache“ (Моделі речень з нереалізованою синтаксичною валентністю в німецькому та українському розмовному мовленні) (1979, наук. керівник - проф. Ґ. Гельбіґ).

Науково-педагогічний стаж - понад 40 років.

Брав участь у програмі «Трансформ» Федерального уряду Німеччини з укладання Німецько-українського словника з адміністративного права, а також у підготовці й реалізації (на першому етапі) німецько-українського проекту „Germanistische Instituts partners chaft“ спільно з Інститутом Гердера Лейпцизького університету. Підготував 9 кандидатів наук. Як перекладач забезпечував послідовний та синхронний переклад у рамках численних проектів Федерального уряду Німеччини, Ради Європи, Європейського Союзу та під час офіційних переговорів на урядовому рівні. У 2010 році нагороджений Федеральним президентом Німеччини високою державною відзнакою – Кавалерським Хрестом «Ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» (Bundesverdienstkreuz).