Тимченко Євгенія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон:    (067) 444-14-32 (мобільний)

E-mail: etymchenko@yahoo.com

Сторінка у фейсбуці: EvgeniaTymchenko

Коло наукових інтересів

Лексикологія та стилістика німецької мови, порівняльна лексикологія німецької та української мов, порівняльна стилістика німецької та української мов, методика викладання іноземних мов, лексикографія.

Навчальні курси:

 • Практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії,  лексикологія німецької мови, порівняльна стилістика німецької та української мов.

 

Публікації, статті

Автор  120 друкованих праць, серед яких наукові статті, словники, посібники та підручники, в тому числі з грифом Міносвіти. Вибрані праці:

 • Deutsch. LandundLeute: Підручник з німецької мови. Кунч Л, Різванова Е., Тимченко Є. К: РВВ “Заповіт” МГП “Інформ ВТ сервіс” 1993.  - 374 S.
 • Німецько-український, українсько-німецький словник (у співавт.). Київ 1978-2006, Вінниця, 2012.
 • Polnisch als Vermittlungssprache bei den Entlehnungen aus dem Deutschen ins Ukrainische//Tausend Jahre polnisch-deutscher Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien des Millennium-Kongresses. 5.-9.4.2000, Warschau. / Hrsg. v. F.Grucza. –  Warszawa: Graf-Punkt, 2001.– S. 318-325.
 • Stilistische Synonyme aus konfrontativer Sicht //Linguistik als Kulturwissenschaft: Festschrift für Bernd Spillner zum 60. Geburtstag. / H.Schröder, P.Kumschlies u. M.González (Hrsg.). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. – S. 111-120.  
 • Практичні завдання з порівняльної лексикології німецької та української мов для студентів-германістів. К., 2002.
 • Порівняльна стилістика німецької та української мов. Посібник. Вінниця: Нова книга, 2006.  – 240 c. 
 • Das  methodische  Рotential  der  Іntertextualität//Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 7, 2012. – S.244-251.   
 • Німецько-український, українсько-німецький словник. За ред. к.ф.н. ЛисенкоЕ.І .- 6-те вид., випр. та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 976 с.     (Укладачі: Лисенко Е.І., Бублик В.Н., Двухжилов О.В., Дима Г.М., Корольова М.Р., Тимченко Є.П., Басанець З.О., Залевська В.Ю., Колесник В.М., Петренко О.В., Плескачова Н.М.)
 • Порівняльна лексикологія німецької та української мов/Тимченко Є.П., Гончаренко Л.О. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 76 с. 
 • Stilistische und kommunikativ-pragmatische Potenzen der Ausrufesätze in der deutschen Gegenwartssprache //Germanistik in der Ukraine- Jahrheft 10`2015. – S. 81-86.
 • Мовне відображення проблематики біженців  у німецьких засобах масової інформації  //МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: АНТИЧНІ ЦІННОСТІ – СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Матеріали міжнародного дискусійного форуму, 19-20 травня 2016 р. – Умань; ФПО Жовтий О.О., 2016. – С. 292-295.

 

Біографія

Народилася 08.05.1953 р. у  м.Києві,

В 1975 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, отримала кваліфікацію «філолог, викладач німецької та англійської мов».

З 1975 року викладач, а з 1988 – доцент кафедри германської філології.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Словотвірна продуктивність іменників у сучасній німецькій мові”   у 1986 р. Підготувала двох кандидатів наук (Гайдученко Л.В., Скляренко О.Б.).

Стажування

Проходила стажування в Лейпцигському університеті, в університеті м. Констанц (Німеччина).

Нагороди

Нагороджена грамотою за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (№ 27, підписана в.о. ректора Губерським Л.В., наказ 342-32 від 31.05.2008 р.).