Супрун Тетяна Вікторівна

 

Асистент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон:(044) 239-31-68 (робочий)

E-mail: t.suprun@knu.ua

Коло наукових інтересів

Плюріцентрика та правнича термінологія, юридичний переклад, художній переклад, синхронний переклад, методика викладання перекладу.

Навчальні курси:

  • Практика усного та письмового перекладу- 4 курс
  • Техніка перекладу- магістри 1 рік
  • Юридичний переклад– магістри 2 рік
  • Синхронний переклад- магістри 2 рік
  • Переклад конференцій- магістри 2 рік
  • Судовий переклад- магістри 2 рік

 

Публікації, статті

Наукові статті:

1. Супрун Т.В. До питання варіативності юридичної термінології (на матеріалі німецької та австрійської правничих систем)/ Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 16. Книга 2. – Київ: Видавничий Дім Дм. Бураго, 2005.

2. Супрун Т.В. Австріцизми у праві: термінологічні/термінографічні та перекладацькі труднощі/ Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Т.Шевченка, 2007. – Вип. 23. Частина 3. – С. 67-71.

3. Супрун Т.В. Лінгвокультурологічний аспект перекладу та термінографії правничої термінології (на матеріалі німецької та австрійської правових систем)/ Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2009. – Вип. 25. Частина 3. – С. 316-320.

4. Супрун Т.В. Актуальні дослідження варіативності юридичної термінології в Австрії у контексті ЄС/ Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2010. – Вип. 31. – С. 294-300.

5. Супрун Т.В. ÜberblicküberdieProblematikderRechtssprache, RechtsterminologieundRechtsübersetzung/ Германістика в Україні: науковий журнал. - К. : ВЦ КНЛУ“, 2007. - Випуск 1. - С. 110-117 Фахове видання

Переклади:

1.     Супрун Т.В. А.Польґар. Великий дилетант./Злосливі хлопці. Есеї./Передмова Флоріана Рінеша (нім. та укр. мовами) - Чернівці: Книги-ХХІ,2014.-184 с., С.34-55

2.     Супрун Т.В. Ф.Рінеш. Три спроби переднього слова./Злосливі хлопці. Есеї. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2014.-184 с.; С.8-25

3.      Супрун Т.В.  Веза Канетті. Три вояки і жінка./ Антологія австрійської прози        початку ХХ століття.- К.:Темпора, 2014. – 456с.С.168-174

4.     Супрун Т.В.Ангеліка Клюсендорф. Задвірки (історія з роману «Усі так живуть»)/  Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам'ять: Із сучасної німецької прози/Упоряд. М.Іваницька, Т.Супрун; пер.з нім.-К.:Критика, 2015. – 312 с. з іл. С.101-118

5.     Супрун Т.В. Ганс Йоахім Шедліх. Інші./ Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам'ять: Із сучасної німецької прози/Упоряд. М.Іваницька, Т.Супрун; пер.знім.К.: Критика, 2015. – 312 с. з іл. С.243-254

 

Біографія

Здобула ступінь магістра германістики та спеціаліста права у Київськомунаціональномууніверситетіімені Тараса Шевченка, що в ньому тепер викладає.Студіювала перекладознавство та термінознавство у Відні (2004 р.) та Ґраці (2012 р.). Від 1999 року перекладає для вітчизняних і іноземних інституцій, зокрема, Представництва Ради Європи в Україні, Посольства Німеччини в Україні, Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму, Ґете-Інституту в Україні, Німецького міжнародного фонду правового співробітництва, Центра німецького права КНУ, Федерального відомства охорони природи Німеччини, Міжнародного кінофестивалю «Молодість» тощо. Від 2013 року до2015 рокупрацювала в Ґете-Інституті, координувала міжнароднийлітературно-перекладацькийпроект Трансстар Європа.

Перекладала українською мовою твори Вези Канеті, Анґеліки Клюсендорф,  Альфреда Польґара, Ганса Йоахіма Шедліха. Співупорядниця збірки сучасної німецької прози «Усі інші» (Київ: Критика, 2015).

Співорганізаторка перекладацьких майстерень для студентів і молодих перекладачів.

Авторка низки наукових статей з правничої термінології та юридичного перекладу.