Павличко Оксана Олексіївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail:pavlychko@gmail.com

Коло наукових інтересів

Порівняльна фразеологія, стилістика німецької мови, аналіз текстів.

 

Навчальні курси

  • Практику німецької мови - 4 курс
  • Стилістика німецької мови  - 4 курс
  • Комунікативні стратегії -магістри 1 рік
  • Загальнотеоретичний курс другої мови- магістри 1 рік

 

Публікації, статті

Наукові статті:

1.   SentenceLengthandSentenceStructureasStatisticalCharacteristicsofStyleinProse/TextasaLinguisticParadigm. (inEnglish) / Germany, Trier, 2001.

2.   Deutsch in der Ukraine. //Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch; Hrsg. V. H.-J. Krumm, Ch. Fandrych, B. Hufeisen, C. Riemer. – Berlin, Germany: De Gruyter Mouton,  2010.

3.   Практикум зі стилістики сучасної німецької мови.Київ, 2009.

4.   Українсько-німецький словник лінгвістичних термінів. Київ, 2008.

5.   Словниктермінівміжкультурноїкомунікації(українська, російська, англійськатанімецькамови). Київ, 2011.

6.   Українсько-німецький розмовник. Євро 2012.Київ, 2012.

7.   Німецько-український словник лінгвістичних термінів. Київ, 2016.

 

Біографія

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю романо-германські мови і література. Кандидат філологічних наук (1996 р., канд. дис.  "Міжрівневі відношення у тексті"). Керує бакалаврськими та магістерськими роботами. Була членом Державної екзаменаційної комісії, працювала у складі предметної та апеляційної комісій з німецької мови з прийому вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка; голова журі на Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України та Київської Малої академії наук «Дослідник»  (2-ий етап конкурсу), працювала у складі журі на Всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови та перекладу.

 

Стажування:

2002 – Гете-інститут Бонн;

2007 - по лінії Німецької академічної служби обміну – інститут імені Гердера Лейпцизького університету;

2012 - інститут імені Гердера Лейпцизького університету;

2014 - інститут імені Гердера Лейпцизького університету;

2015 – Берлінський університет імені Гумбольдта (за програмою Еразмус).