Суховій Оксана Олександрівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

 

Контактна інформація

Телефон:    (067) 945-91-81(мобільний)

(044) 239-33-49 (робочий)

Е-mail: o-o-s@ukr.net

Сторінка у фейсбуці: Оксана Суховій

Коло наукових інтересів

Історія української мови, історична та сучасна фразеологія, етнолінгвістика, українська діалектологія, старослов’янська мова, українська мова як іноземна, наукове редагування. Організатор та керівник 9 навчальних та наукових діалектологічно-етнографічних експедицій.

 

Навчальні курси:

  • Українська діалектологія ‒ 1 курс
  • Історія української мови ‒ 1 курс
  • Старослов’янська мова ‒ 1 курс
  • Історична лексикологія та фразеологія ‒ 3 курс

 

Публікації

Наукові статті:

1. Людина як суспільна істота у фразеології проповідницького жанру (на матеріалі рукописних казань кінця ХVІІ ст. Варлама Ясинського) // Sborník příspĕvků 1. Olomoucké symposium ukrajinistů “Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí: problémy jazyka, literatury a kultury”. - Olomouc (Czech): Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. - S. 66-73.

2. Урочисто-святочні казання митрополита Варлаама Ясинського // Chreścijańskieświętaі święciwżyciuduchowymUkraińcównaprzełomietysiącleci(BibliotekaFundacjiśw. Włodzimierza. T. 6). - Kraków(Poland): Szwajpolt Fiol, 2001. - S. 533-553.

3. Діалектні особливості мови української діаспори (говірка с.Іванча Орхейського повіту Республіки Молдова) // Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: сборник научных работ.-Киев: Издательско-полиграфический центр «Київський університет», 2002.- С. 73-79.

4. Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика.– К., 2004.– Вип. Х.‑ С.139-145.

5. Говірка села Гладковичі Овруцького району Житомирської області (фонетичні та морфологічні особливості) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць.– Вип. 14. – Кн. 2. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 162-165.

6. Фразеологія слов’янської частини Оксфордського гептаглота // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць.– Вип. 16. – Кн. 2. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 255-258.

7. Сопоставительный анализ фразеологизмов со значением «старость» в украинском и русском языках // Мир русского слова и русское слово в мире: М-лы ХІ Конгресса МАПРЯЛ. Варна, 17-23 сентября 2007г. – Sofia: Heronpress, 2007.– C. 304-307.

8. Тематическое поле возраста человека в украинской фразеологии в этнолингвистическом освещении // Slavenskafrazeologijaipragmatika. - Zagreb, 2007. – S. 434-439.

9. Фразеология библейского происхождения как объект переводной литературы (в соавт. с Дядечко Л.П.) // ІІ Международная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние рри перспективы». Гранада, 8-10 сентября 2010. – Том ІІ. Доклады и сообщения.– Granada: Rubinos-1860, S.A., 2010. – C. 1177-1181.

10. До питання про вивчення змін приголосних при словозміні та словотворенні // Наукові записки. Серія «Філологічна» ‒Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.‒ Вип. 22. ‒ 304 с. ‒ с. 270-276).

 

Навчальні посібники:

1. Українська діалектологія: навчальний посібник для практичних занять. ‒  К. : Фенікс, 2014. ‒ 216 с.

2. Історія української мови: практикум з фонетики й фонології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій; за ред. Наєнко Г. М. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 303c.

 

Біографія

Народилася 20.06.1969 р. в м. Києві.

У 1991 році закінчила з відзнакою філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (спеціальність ‒ «українська мова і література», кваліфікація ‒ «філолог, викладач української мови та літератури»).

У Київському університеті працює з 1994 р., відразу після закінчення аспірантури.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова за темою «Фразеологія ораторсько-проповідницької прози Варлаама Ясинського».