Домилівська Людмила Валеріївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон: 096-704-24-89 (моб.)

044-239-33-49 (роб.)

Електронна пошта: ldomylivska@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/public/Lyuda-Domilovskaya

 

Коло наукових інтересів

Історія української літературної мови, сучасна українська мова, функціональна стилістика, лінгвокультурологія, дискурсивна лінгвістика, психолінгвістика, методика викладання української мови.

 

Навчальні курси:

  • Історія української мови – 1, 2 курси
  • Історія української літературної мови – 1, 2, 3 курси
  • Історія українського мовознавства – 1 курс магістратури.

 

Публікації, статті

Автор понад 50 наукових праць.

Наукові статті:

1. Семантика одного епіграфа до «Майстра корабля»: асоціативні перетинання мовно-естетичного світогляду Миколи Гоголя і Юрія Яновського / Л. Домилівська // Літературознавчі студії. – Вип. 25. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – С. 57–63.

2. Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів / Л. Домилівська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. ХХІ. – С. 123–131.

3. Водная стихия в языковом сознании А. Грина и Ю. Яновского / Л.В. Домиловская // Жизнь языка в культуре и социуме-3. Материалы конференции. М., 20-21 апреля 2012 г. / Ред. коллегия: Е.Ф. Тарасов (отв. ред.), Н.В. Уфимцева, В.П. Синячкин. – М. : Изд-во «Эйдос», 2012. – С. 26–28.

4. Лингвистическая интерпретация символа огонь в неоромантическом славянском тексте / Людмила В. Домиловская // XV Міжнародны з’езд славістаў = XVМеждународный съезд славистов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.) : тэзісы дакладаў. У 2 т. – Т. 1. – Мовазнаўства / рэдкал. : А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – С. 199–200.

5. Візуальна реклама в контексті проблем екології мови / Людмила Домилівська // Мовні права в сучасному світі : [Зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2014. – С. 302–306.

6. Лінгвістична інтерпретація символу вогню в неоромантичному слов’янському тексті / Людмила Домилівська // Слов’янські обрії: доповіді XVМіжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 6, ч. 1. – Мовознавство. – С. 325–332.

7. Неоромантичні пошуки Ю. Яновського та С. Пшибишевського: лінгвосимвольні паралелі / Л.В. Домилівська // Science and Educationa New Dimension. Philology, III (14), Issue: 65, October 2015. – P. 60–63.

8. Проблема эстетики художественного текста / Домиловская Л.В. // Rusistika : Korean Association of Rusists, 2015. – Vol. 51. – P. 207–220.

9. Парадигма мовознавчих пошуків Івана Огієнка / Л. В. Домилівська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІІ. – С. 109–114.

Монографії:

1. Мовний світ Ю. Яновського / Л. В. Домилівська : монографія. – К. : Київський університет, 2011. – 196 с.

Словники:

1. Лінгвосимвольний простір Ю. Яновського : словник / Людмила Домилівська ; За ред. Л. І. Шевченко. – К. : Київський університет, 2010. – 210 с.

Навчальні посібники:

1. Методика викладання української мови в середній школі : навчальний посібник / Людмила Домилівська. – К. : «Український фітосоціологічний центр», 2015. – 144 с.

 

Біографія

Народилася 8 липня 1986 р. в м. Біла ЦеркваКиївської обл.

У 2008 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «Українська мова та література, англійська мова»), здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника української мови і літератури, англійської мови.

Упродовж 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію «Ідіостиль Ю. Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм І половини ХХ століття» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – д. філол. н., проф. Шевченко Л. І.).

З 2008 р. – старший лаборант кафедри історії української мови, з 2010 р. – асистент кафедри історії та стилістики української мови, з 2015 р. – доцент кафедри історії та стилістики української мови, а з 2016 р. – доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

Доц. Домилівська Л.В. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.