Робочі програми навчальних дисциплін з арабської мови

Арабська мова: базовий рівень 1к. (бакалаври)

Вступ до арабської філології 1к. (бакалаври)

Лінгвокраїнознавство арабських країн 1к. (бакалаври)

Методика викладання східних мов у вищій школі (гінді, арабська мови ) 1к. (магістри)

Методологія усного та письмового перекладу (арабська мова) 1к. (магістри)

Сучасний літературний процес в арабських країнах 1к. (магістри)

Сучасний політичний дискурс  (арабська мова) 1к. (магістри)

Східна мова: середній рівень 2к. (бакалаври)

Лексикологія арабської мови 2к. (бакалаври)

Основи практики перекладу (арабська мова) 2к. (бакалаври)

Середньовічна арабська література 2к. (бакалаври)

Арабська новелістика хх ст.: традиції та новаторство 3к. (бакалаври)

Арабська середньовічна проза 3к. (бакалаври)

Практичний курс арабської мови 3к. (бакалаври)

Сучасне арабське термінознавство 3к. (бакалаври)

Усний та письмовий переклад (арабська мова) 3к. (бакалаври)

Усний переклад текстів наукового спрямування (арабська мова) 1к. (магістри)