Робочі програми з перської мови

Вступ до перської філології 1к. (бакалаври)

Лінгвокраїнознавство Ірану 1к. (бакалаври)

Перська мова: базовий рівень 1к. (бакалаври)

Культура мовлення: академічний та діловий дискурс (перська мова) 1к. (магістри)

Методика викладання східних мов у вищій школі (перська мова) 1к. (магістри)

Методологія усного та письмового перекладу (перська мова) 1к. (магістри)

Сучасний літературний процес в Ірані 1к. (магістри)

Сучасний політичний дискурс перської мови 1к. (магістри)

Усний переклад текстів наукового спрямування (перська мова) 1к. (магістри)

Лінгвістика перськомовного тексту 3к. (бакалаври)

Методика викладання східних мов у середній школі 3к. (бакалаври)

Перськомовна література та суфізм 3к. (бакалаври)

Практичний курс перської мови 3к. (бакалаври)

Теорія та практика перекладу з перської мови 3к. (бакалаври)

Усний та письмовий переклад (перська мова) 3к. (бакалаври)