Запрошення абітурієнтам

На кафедрі слов'янської філології студентів готують за напрямом підготовки "Філологія".  Випускники здобувають кваліфікацію бакалавра: (4 роки навчання) або магістра (на базі ОКР «бакалавр», 2 роки навчання).

На слов'янське відділення щороку набирають 40 студентів - по 10-12 осіб на кожну спеціалізацію.

На 2016-2017 навчальний рік планується набір студентів на нові навчально-освітні програми підготовки бакалаврів:

 • «Болгарська  мова, література та переклад, українська мова та література»,
 • «Сербська мова, література та переклад, українська мова та література»,
 • «Білоруська мова та література, українська мова та література, англійська мова»

 і магістрів:

 • «Славістика Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії»;
 • «Східнослов’янська філологія та англійська мова: теоретичні і прикладні студії (білоруська, українська)»

Про нашу спеціальність

Студенти-славісти відділення ґрунтовно вивчають основну слов’янську мову (болгарську, сербську, словенську, хорватську, чеську), другу слов’янську мову, західноєвропейську на вибір (англійську, німецьку, французьку), історію слов’янських літератур, історію літературної мови та історичну граматику слов’янських мов, теорію та практику перекладу. Крім того, усі студенти-славісти слухають курс слов'янського фольклору, країнознавство, зарубіжну літературу, українську мову і літературу, історію культури слов’янських народів, історію України, філософію, логіку, психологію. 

З ІІІ курсу до навчальної програми вводяться дисципліни спеціалізації, покликані поглибити знання студентів і спрямувати їх професійні інтереси.

Майже всі слов’янські країни – члени Європейського Союзу, усі західно- та деякі південнослов’янські мови є офіційними мовами ЄС.

Абітурієнти обирають спеціальність «Слов’янські мови, літератури та переклад, українська мова», адже це:

 • Ідеальна комбінація двох інослов’янських, західноєвропейської та української  мов;
 • Фахівці-славісти, зокрема славісти-перекладачі,  завжди високо затребувані, оскільки слов’янські  країни традиційно  пов’язані  між собою у найрізноманітніших сферах життя;
 • Переклад – нова актуальна спеціалізація, яку  студенти опановують на кафедрі слов’янської філології, найефективніший робочий інструмент та основна сфера діяльності наших випускників;
 • Ефективне поєднання традиційних та новітніх методик вивчення іноземної мови та набуття навичок кваліфікованого перекладу у компактних групах;
 • Залучення студентів старших курсів до реалізації університетських та міжнародних наукових проектів, конференцій, перекладацької діяльності, практичних розробок у найрізноманітніших галузях;
 • Широкі можливості заявити про себе на ринку праці впродовж навчання. Сприяння у працевлаштуванні

Студенти слов’янського відділення залучаються до участі в наукових конференціях університету, працюють у наукових гуртках, беруть активну участь у святкуванні національних свят слов’янських країн - Дня Незалежності Чеської Республіки, Дня Незалежності Республіки Болгарії, Дня Незалежності Республіки Сербії, Дня Незалежності Республіки Хорватії.

На  відділенні слов’янської філології щороку проходить традиційне  свято «Різдво у слов’ян», на якому виступають з художньо-літературною композицією студенти-славісти І – ІV  курсів та магістри.

У рамках тижнів болгарського, сербського, словенського, хорватського та чеського кіно студенти переглядають фільми мовою оригіналу.

Працевлаштування

Нашим студентам надаються широкі можливості заявити про себе на ринку праці впродовж навчання і проходження планових навчальних практик.

Навчальні практики:

 • фольклорні експедиції (місця компактного проживання нацменшин),
 • країнознавча та навчально-ознайомча (Чехія, Сербія, Болгарія, Хорватія, Словенія, Білорусія),
 • перекладацька (посольства, міжнародні конференції, бізнес-форуми, профільні виставкові майданчики),
 • асистентська (викладання спеціальних дисциплін на молодших курсах).

Кафедра сприяє випускникам у працевлаштуванні. Наші випускники працюють у :

 • Міністерстві закордонних справ
 • Державних органах управління (Адміністрації Президента, департаментах тощо)
 • Дипломатичних представництвах і місіях в Україні та за кордоном
 • У бізнес-секторі
 • Міжнародних культурних центрах
 • На радіо та телебаченні
 •  У наукових установах, вищих навчальних закладах України та світу.

 Контакти:

м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 14, кафедра слов’янської філології - ауд. 128, центр слов’янської філології - ауд.126
телефон - (044) 239-33-73
веб-сторінка http://philology.knu.ua/node/17