Дарчук Наталія Петрівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

 

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-84 (робочий)

E-mail: nataliadarchuk@gmail.com

 

 

Коло наукових інтересів

Комп’ютерна лінгвістика, комп’ютерна лексикографія корпусна лінгвістика, лінгвостатистика, теоретична граматика.

 

Навчальні курси:

 • Морфологія української мови (нормативний курс)
 • Автоматичний морфологічний аналіз української мови (спецкурс)
 • Автоматичний синтаксичний аналіз української мови (спецкурс)
 • Автоматичний семантичний аналіз української мови (спецкурс)
 • Семантичні мережі (спецкурс)
 • Комп’ютерне конструювання тезаурусів: логіко-лінгвістичний аспект (спецкурс)
 • Традиційна та комп’ютерна лексикографія (спецкурс)
 • Основи машинного перекладу (спецкурс)
 • Атрибуція текстів (спецкурс)
 • Лінгвостатистика (спецкурс)
 • Корпусна лінгвістика (спецкурс)

 

Публікації, статті

Автор 151 друкованої праці.

 

Наукові дослідження і проекти:

46 років досвіду роботи у галузі структурно-математичної лінгвістики та українського мовознавства, організація та здійснення наукових проектів:

1973 – 1975 Частотний словник сучасної української художньої прози.

1976 – 1980 Закономірності структурної організації наукового тексту.

1981 – 1983 Автоматизація аналізу наукового тексту.

1984 – 1987 Морфологічний аналіз на ЕОМ.

1985 – 1986 Автоматичне виділення терміна з тексту.

1985 – 1988 Обернений частотний словник української художньої прози.

1987 – 1994 Автоматичний граматичний аналіз українського тексту.

1988 – 1990 Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих робіт.

1991 – 1994 Синтаксичний аналіз на ЕОМ.

1994 – 1995 Частотний словник сучасної української публіцистики.

1995 – 1997 Частотні словники та сфери їх використання.

1998 – 2000 Частотний словник сучасної української поетичної мови

2000 – 2004 Морфемно-словотвірна база української мови.

2003 – 2004 Електронний підручник з української мови для дистанційного навчання (Лексика. Морфологія, Синтаксис).

2003 – 2004 Автоматичний морфний сегментато українськомовного тексту.

2003 – 2004 Інформаційно-довідковий портал з української мови (www.mova.info).

2004 – 2006 Параметризована база даних українськомовних поетичних текстів.

2007 – 2008  Комп’ютерна лінгвістика.

2008 – 2009 Створення тезаурусу лінгвістичної термінології інформаційно-пошукового типу.

2010 – 2015 Корпус текстів української мови. Комп’ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи

2016 – 2018 Автоматичний семантичний аналіз українськомовних текстів.

 

Авторські права на комп’ютерні програми:

1) За створення комп’ютерної програми «РУТА» (ПА№ 847 від 9 грудня 1997 р.);

2) За створення комп’ютерної програми ПЛАЙ та електронного словника «УЛІС» (ПА № 5032 від 07.12.2001 р.);

3) За створення інформаційно-пошукової системи лінгвістичних термінів (тезаурус) (ПА № 34515 від 1.06.2010 р.).

 

Гранти за наукову діяльність:

1992 р.  – премія Сороса за «Частотний словник сучасної публіцистики».

1996 р.  – премія Сороса за «Обернений частотний словник сучасної української художньої прози».

2002 р. –  американська премія ACLS за наукову розробку «Параметризована  база даних сучасного поетичного мовлення».

 

Біографія

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка: фах – структурна, прикладна та математична лінгвістика, кваліфікація – лінгвіст, спеціаліст з автоматичної обробки інформації..

У 1968 – 1996 роках працювала в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

1975 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Індивідуальне та загальне в лексичній системі авторського стилю».

1996 – дотепер  викладання у КНУ імені Тараса Шевченка: лекційні курси з морфології, спецкурси з автоматичної обробки українськомовного тексту, лінгвостатистики, структурної лінгвістики, комп’ютерної лінгвістики, комп’ютерної лексикографії, тезаурусотворення.

2015 р. – захист докторської дисертації на тему «Лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем аналізу українськомовного тексту (на прикладі систем автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ)».