Школа медіалінгвістики

У 2003 році в Київському університеті була створена наукова група з з проблем дослідження розвитку мови масової комунікації (науковий керівник – проф. Л. О. Кудрявцева).

Предметом дослідження групи стали актуальні дискурсивні практики масмедійного комунікативного простору, мовна агресія в масмедійному політичному дискурсі, мовленнєві моделі негативних / позитивних оцінок політичних масмедійних наративів, стратегії дискредитації політичних опонентів у дискурсі ЗМІ, мовні засоби впливу та маніпулювання в політичному масмедійному дискурсі, невербальні компоненти медіатекстів як складова піар-впливу, дискурс толерантності / інтолерантності в сучасних ЗМІ, вплив ресурсу сленгізмів у політичному масмедійному дискурсі, спортивний та дозвільний медіадискурс тощо.

У межах даної проблематики:

1) членами наукової групи опубліковано понад 200 статей (про рівень досліджень свідчать публікації в таких відомих центрах світової русистики, як Московський держуніверситет імені М.Ломоносова, університети Гранади (Іспанія), Манхейма (Німеччина), Варшави (Польща), Шанхаю (Китай), Бухареста, Софії, Оксфорда (у друці) та ін.) (список статей додається);

2) захищені кандидатські дисертації (науковий керівник – д. філол. н., проф. Л. О. Кудрявцева) за спеціальностями 10.02.02. – російська мова і 10.02.15. – загальне мовознавство:

Святчик Є. В. Прагматичний потенціал експресивного слова та його реалізація в російській газетній комунікації: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 1997;

Черненко Г. А. Моделювання інтерпретації семантичних аномалій: На матеріалі мовних суперечностей: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. К., 2000;

Дорофєєва О. М. Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний і соціокогнітивний аспекти): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 2003;

Філатенко І. О. Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України: когнітивно-прагматичнтй опис: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 2003;

Гордієнко В. А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 2006;

Приходько І. Г. Російський молодіжний сленг Києва (кінець XX – початок XXI ст.): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 2006;

Завражина Г. В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02. К., 2008;

Дубчак І. Є. Спортивний дискурс у російській мас-медійному комунікативному просторі: дис. ... канд. філол. наук. 10.02.02. К., 2009;

Подшивайлова Г. М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України): дис. ... канд. філол. наук. 10.02.02. К., 2009;

Грабовенко І. С. Лінгвістичні вимірювання піар-впливу в масмедійному політичному дискурсі: дис. ... канд. філол. наук. 10.02.15. К., 2012;

3) виконуються курсові, бакалаврські та магістерські роботи, кандидатські (Н. Стеценко, К. Іванова) та докторські (І. О. Філатенко) дисертації;

4) розроблені й читаються такі навчальні курси: «Мова ЗМІ як об'єкт лінгвістичного дослідження», «Медіалінгвістіка і російський медіатекст», «Піар-вплив в сучасному масмедійному дискурсі», «Актуальні дискурсивні практики мови ЗМІ України».

 

Наукові результати роботи групи презентуються на всіх конференціях, які проводяться Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на різноманітних всеукраїнських і міжнародних наукових форумах.