Теми наукових робіт

 • 1. Особливості польської фонетичної системи у зіставленні з українською.
 • 2. Особливості вираження категорії роду у польській мові.
 • 3. Порівняльний аналіз систем дієслівної словозміни у польській та українській мовах.
 • 4. Односкладні речення у польській та українській мовах.
 • 5. Структура присудка у польській та українській мовах.
 • 6. Система дієслівних часів у польській та українській мовах.
 • 7. Іменні класифікації у польській мові
 • 8. Лексичні запозичення у польській нові.
 • 9. Особливості польської молодіжної говірки.
 • 10. Україномовні аспекти в "Трилогії" Г Сенкевича,
 • 11 Мова сучасної польської реклами.
 • 12 Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • 13. Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси і т. п).
 • 14. Польсько-украіїнська мовна анонімія. Хибні друзі перекладачів.
 • 15.Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів...)
 • 16. Антонімічні засоби польської мови.
 • 17. Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • 18. Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові
 • 19 Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • 20.Топоніми, похідні від назв рослин.
 • 21. Найменування птахів у польській мові.
 • 22 Лексичні особливості романів И. Хмелевської
 • 23.Мовна майстерність Ю. Тувіма.
 • 24. Мовно-стилістичні особливості оповідань М. Домбровської.
 • 25. Діалектні елементи у романі Ст. Реймонта"Сhlopi".
 • 26. Роль пейзажу у романі С. Жеромського "Попіл" та мовні засоби його опису.
 • 27. Особливості синтаксису поезії Яна Твардовського.
 • 28. Комунікативна ситуація у художньому світі ліричних поезій А. Міцкевича.
 • 29.Мовні засоби вираження точки зору оповідача у поемі А. Міцкевича "Пан Тадеуш".
 • 30.Структурні особливості афоризмів С.Є. Лема.
 • 31.Особливості польської новомови.
 • 32. Семантичні процеси у сучасній польській лексиці.
 • 33.Способи утворення неологізмів В сучасній польській мові.
 • 34. Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • 35.Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • З6. Вираження категорії в особових формах дієслів (у зіставленні з українською).
 • 37. Залишки двоїни у польській та українській мовах.
 • 38 Архаїчні префікси у польській та українській мовах.
 • 39. Україномовні елементи у польській мові
 • 40 Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • 41.Найменування страв у польській та українській мовах
 • 42.Найменування квітів у польській мові в зіставленні з українською.
 • 43 Семантична мотивація назв шахових фігур у польській мові у зіставленні з українською.
 • 44 Переносні вживання дієслів із значенням руху у польській мові в зіставленні з українською.
 • 45.Мовний образ вовка (ведмедя, лисиці) у польській картині світу.
 • 46. Семантичне поле доброти у польській мові.
 • 47. Лексико-семантична група найменувань одягу у польській мові (історико-культурний та етимологічний аналіз).
 • 48. Семантична структура гнізда із коренем вод= (водити, wodzic).
 • 49.Досягнення польської лексикографії.