Навчальні дисципліни

Нормативні курси

 • Польська мова 1 курс – проф. Черниш Т.О
 • Польська мова 2 курс – проф. Черниш Т.О.
 • Польська мова 2 курс – доц. Непоп Л.В.
 • Польська мова 3 курс – доц. Непоп Л.В.
 • Польська мова 1 курс – доц. Дем’яненко Н.Б.
 • Польська мова 3 курс – доц. Дем’яненко Н.Б.
 • Польська мова 4 курс – доц. Дем’яненко Н.Б.
 • Польська мова магістри – проф. Черниш Т.О.
 • Польська мова 5 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Історія польської мови 3 курс – проф. Черниш Т.О.
 • Історична граматика польської мови 3 курс – проф. Черниш Т.О.
 • Основи порівняльно-історичного вивчення польської мови – проф. Черниш Т.О.
 • Історія польської літератури 3 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Історія польської літератури 1 курс – доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської літератури 4 курс – доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської літератури 5 курс – доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської літератури магістри – доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської літератури 2 курс – доц. Хайдер Т.В.

Спецкурси

 • Естетичний дискурс польської літератури 4 курс– доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської культури магістри – доц. Хайдер Т.В.
 • Історія польської культури 5 курс – доц. Хайдер Т.В.
 • Література в контексті світової культури 5 курс – доц. Хайдер Т.В.
 • Теоретичні питання слов’янського літературознавства – доц. Хайдер Т.В.
 • Літературні школи і напрямки 4 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Польсько-українське пограниччя 4 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Полоністика в Україні 4 курс– проф. Радишевський Р.П.
 • Актуальні проблеми української славістики ( літературознавство) 5 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Історія польської критики 5 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Література в контексті світової культури магістри – проф. Радишевський Р.П.
 • Літератур слов’янського зарубіжжя магістри – проф. Радишевський Р.П.
 • Історія польської літературної критики магістри – проф. Радишевський Р.П.
 • Словотвір польської мови 3 курс – проф. Радишевський Р.П.
 • Країнознавство Польщі 1 курс – проф. Черниш Т.О.
 • Актуальні проблеми української славістики ( мовознавство) 5 курс – проф. Черниш Т.О.
 • Теоретичні питання слов’янознавства магістри – проф. Черниш Т.О.
 • Історія українського слов’янознавства магістри – проф. Черниш Т.О.
 • Етика мовленнєвої поведінки 2 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Теорія та практика перекладу 4 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Методика викладання польської мови 4 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Актуальні проблеми польського перекладу 4 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Специфіка усного перекладу 4 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Особливості польської розмовної мови 5 курс – ас. Пацеєвська О.С.
 • Актуальні проблеми транслатології магістри – ас. Пацеєвська О.С.
 • Методика вузівської лекції магістри – ас. Пацеєвська О.С.
 • Лінгвокраїнознавство 5 курс – ас. Пацеєвська О.С.

Закачати "Програму курсів польської мови" (укладач - Пацеєвська О.С.) можна тут (архів rar, 19 kb).