Аспіранти

1. 2005 рік – Печончик Т.І., тема: “Концепт «свобода слова» в сучасному українському мас-медійному дискурсі”, науковий керівник: к.філол.н., доц. Малікова Л.Т., за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

2. 2007 рік - Фу Цзін, тема: “Запозичений концепт «Фен-Шуй» та його вербалізація в російській мові”, науковий керівник: к.філол.н., доц. Малікова Л.Т., за спеціальністю 10.02.02 – російська мова.

3. 2008 рік – Полєжаєва Т.М., тема: «Лінгвокультурні конотоніми в українському художньому мовленні», науковий керівник: к.філол.н., доц. Малікова Л.Т., за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

4. 2009 рік – Ма Яньфей, тема: «Конотативно марковані словосполучення в українському газетному тексті: соціолінгвістичний аспект», науковий керівник: к.філол. н., доц. Невойт В.І., за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

5. 2010 рік – Боровик Яніна Юріївна, тема: «Вербалізація концепту «ТАЄМНИЦЯ» в українській лінгвокультурі», науковий керівник: к.філол.н., доц. Малікова Л.Т., за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

6. 2011 рік – Кравець Тетяна Василівна, тема: «Трансформація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі», науковий керівник: к.філол.н, доц. Дідківська Л.П., за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.