ІІI Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи 11 січня 2019 у Відні, Австрія.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ-НАУКОВЦІ!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародного наукового конгресу молодих вчених Європи, який відбудеться 11 січня 2019 р. у м. Відень, Австрія.

У науковому конгресі візьмуть участь представники навчальних закладів і установ з усього світу.


Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна)

Видавництво PremierPublishings.r.o.(Відень, Австрія)

ІІIМіжнародний науковий конгрес

молодих вчених Європи

м. Відень | 11 січня 2019 р.

До участі в роботі конференції запрошуютьсястуденти, магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової спільноти, які мають бажання висловити свою думку про проблеми сучасної науки та практики.

За результатами конференції буде сформовано збірник наукових

ISBN978-3-903197-91-6

Робота конференції

 відбуватиметься за такиминапрямами:

 1. Технічні науки
 2. Педагогічні науки
 3. Біологічні науки
 4. Медичні науки
 5. Хімічні науки
 6. Історичні науки
 7. Економічні науки
 8. Психологічні науки
 9. Філологічні науки
 10. Географічні науки
  1. Юридичні науки
  2. Філософські науки
  3. Політичні науки
  4. Соціологічні науки
  5. Фармацевтичні науки
  6. Мистецтвознавство
  7. Сільськогосподарські науки
  8. Військові науки
  9. Науки про Землю
  10. Архітектура
  11. Геолого-мінералогічні науки
  12. Ветеринарні науки
  13. Культурологія
  14. Фізико-математичні науки

Умови участі

Оргкомітет конференції до 8 січня 2019 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 10 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [3]).

Разом із тезами доповіді подається копія квитанціїпро оплату публікації тез доповіді(відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу:forum110119@ukr.net

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом:Розумний_тези, Розумний_квитанція.

Форма участі у конференції– дистанційна.

Реквізити для оплати публікації

 

Вартість публікації становить 300 грн.

 

Банк одержувача: АТКБ«Приватбанк»

П.І.Б. Прядко Руслана Вікторівна

Номер карти 5168 7573 7108 5343

 

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.

Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий учасникам до 7 лютого 2019 р.

 

 

Зразок оформлення тез

 

ПОШИРЕНІСТЬ, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ЛЕТАЛЬНІСТЬ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТБ/ВІЛ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

 

СИДОРА Н. О.

sidora.no@ukr.net

кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри сімейної медицини та загальної практики

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

 

Текст …

Використана література: …

 

Контактна інформація

 

 

Центр наукових

досліджень «Solution»

м. Киів

forum110119@ukr.net