Захищені дисертації

1. Печончик Т.І. 25 березня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Концепт «свобода слова» в сучасному українському мас-медійному дискурсі” зі спеціальності 10.02.01. – українська мова. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Малікова Л.Т.

2. Фу Цзін 24 червня 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Запозичений концепт «Фен-Шуй» та його вербалізація в російській мові” зі спеціальності 10.02.02. – російська мова. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Малікова Л.Т.