Перша міжнародна конференція “Переклад і мова: компаративні студії”

 
Шановні колеги! 
 
Ми раді запросити Вас до участі у Першій міжнародній конференції “Переклад і мова: компаративні студії”, яка відбудеться 27-28 березня 2019 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (бульв. Тараса Шевченка 14). 
 
Конференція стане платформою для обміну й обговорення останніх тенденцій, результатів досліджень і нових досягнень у галузі перекладознавства, лінгвістики і дотичних дисциплін на матеріалі різних мов світу між науковцями і перекладачами-практиками. У роботі конференції заплановано засідання таких секцій: 
 
1. Теорія і практика перекладу: 1.1. Художній переклад: методи і сучасні теорії 1.2. Переклад фахових текстів 1.3. Машинний переклад і корпусні дослідження у перекладознавстві 1.4. Соціальний переклад і переклад конференцій 1.5. Історія і методологія перекладознавства 1.6. Методика навчання перекладачів 2. Контрастивна лінгвістика: сучасні тенденції і парадигми: 2.1. Контрастивна граматика і лексикологія 2.2. Контрастивна поетика, риторика і стилістика 3. Міжкультурна комунікація: 3.1. Лінгвокультурологія і переклад 3.2. Когнітивні й дискурсивні дослідження у міжкультурному аспекті.
 
Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, іспанська.
 
Див. додані файли...