Навчальні дисципліни

Предмети, які входять до навчального плану підготовки бакалаврів (спеціалізація «Українська мова як іноземна (УМІ)»

 1. Вступ до спеціалізації "Українська мова як іноземна".
 2. Національно орієнтоване викладання української мови.
 3. Функціональна морфологія.
 4. Функціональний синтаксис.
 5. Методика викладання української мови як іноземної.
 6. Принципи системно-структурного опису лексики.
 7. Порівняльний аналіз дослідження мов у лінгвометодичному аспекті.

Предмети, які входять до навчального плану підготовки спеціалістів (спеціалізація «Українська мова як іноземна (УМІ)»

 1. Лінгвостилістика тексту в практичному курсі викладання української мови як іноземної.
 2. Принципи функціональної лінгвістики.

Предмети, які входять до навчального плану підготовки магістрів (спеціалізація «Українська мова як іноземна (УМІ)»

 1. Художній текст у системі навчання української мови як іноземної.
 2. Методика викладання лексики і граматики в іншомовній аудиторії.
 3. Лінгвокраїнознавство у процесі викладання української мови як іноземної.
 4. Комунікативний аспект вивчення мовних явищ.
 5. Актуальні питання українського термінознавства.
 6. Актуальні питання українського мовознавства.

Предмети, які входять до навчального плану підготовки бакалаврів (спеціальність «Переклад (українська / російська мова»)

 1. Практичний курс основної іноземної мови (українська / російська мова).
 2. Вступ до мовознавства.
 3. Сучасна українська / російська мова.
 4. Практичний курс другої іноземної мови (англійська, німецька, французька мова).
 5. Основи теорії мовної комунікації.
 6. Стилістика української / російської мови.
 7. Лінгвокраїнознавство (української / російської мови).
 8. Практичний курс третьої іноземної мови (українська / російська мова).

Предмети, які входять до навчального плану підготовки магістрів (спеціальність «Мова та література (російська)»

 1. Мовна майстерність філолога-русиста.
 2. Методика викладання мови і літератури у ВНЗ.
 3. Історія і теоретичні проблеми російського мовознавства.
 4. Практичний курс російської мови.
 5. Функціональна морфологія.
 6. Функціональний синтаксис.
 7. Навчальна лексикографія.
 8. Ділове (наукове) спілкування.
 9. Лексичний аспект мовлення в системі навчання російській мові.
 10. Граматичний аспект мовлення в системі навчання російській мові.
 11. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту.

Предмети, які входять до навчального плану підготовки магістрів (спеціальність «Українська мова та література»

 1. Мовна майстерність філолога-україніста.
 2. Методика викладання мови і літератури у ВНЗ.
 3. Історія українського мовознавства.
 4. Практичний курс української мови.
 5. Функціональна морфологія.
 6. Функціональний синтаксис.
 7. Наукове мовлення / ділове спілкування.
 8. Лексичний аспект мовлення в системі навчання українській мові.
 9. Граматичний аспект мовлення в системі навчання українській мові.
 10. Мовні стилі як феномен національної культури.
 11. Лінгвостилістичний аналіз художніх творів.

Курси для студентів включеного навчання (українська / російська мова) згідно з програмами, що відповідають початковому, середньому та просунутому рівням

 1. Практичний курс граматики української / російської мови.
 2. Особливості дієслівної префіксації в українській / російській мові.
 3. Розвиток мовлення на матеріалі української / російської фразеології.
 4. Практична стилістика.
 5. Розмовна практика.
 6. Практична фонетика української / російської мови.
 7. Коментоване читання текстів.
 8. Коментоване читання художніх текстів.
 9. Читання країнознавчих текстів.
 10. Розвиток мовлення на матеріалі інформаційно-публіцистичного стилю.
 11. Особливості художнього стилю.
 12. Особливості наукового стилю.

Анотації курсів (файл .pdf)