Захищені дисертації

Докторські дисертації

 1. Крючков Георгій Георгійович «Системність значущих одиниць сучасного французького письма» (1987).
 2. Бурбело Валентина Броніславівна «Художній дискурс в історії французької мови та культури IX – XVIII ст.» (1999).
 3. Смущинська Ірина Вікторівна «Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження» (2003).
 4. Кремзикова Світлана Юхимівна «Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період» (2011).
 5. Клименко Олександр Сергійович «Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті» (2011).

Кандидатські дисертації

 1. Соломарська Олена Олександрівна «Конструктивні особливості французької розмовної мови» (1970).
 2. Сваткова Тетяна Дмитрівна «Лексико-семантична характеристика словотвірних гнізд прикметників французької мови» (1987).
 3. Федченко Олена Дмитрівна «Фонетико-графічні та семантичні особливості англіцизмів у сучасній французькій мові» (1990).
 4. Ситдикова Ірина Вілоріївна «Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами» (1998).
 5. Лепетюк Ірина Григорівна «Мовленнєві жанри в сучасному французькому романі (XVIII-XX ст.)» (2001).
 6. Лабенко Ольга Андріївна «Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови» (2003).
 7. Скрипник Антоніна Володимирівна «Французький поетичний дискурс епохи середньовіччя» (2005).
 8. Литвин Людмила Василівна «Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів XIX-XX століть)» (2006).
 9. Сивак Юлія Віталіївна «Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти» (2007).
 10. Цюпа Марія Андріївна «Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови» (2008).
 11. Сизенко Анастасія Сергіївна «Функціональні характеристики не кодифікованих графічних утворень у сучасному французькому письмі» (2008).
 12. Семида Оксана Володимирівна «Україніка у французькому недійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти» (2009).
 13. Гейко Тетяна Миколаївна «Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові» (2010).
 14. Красненко Оксана Миколаївна «Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі публікацій з міжнародних відносин)» (2011).
 15. Угрин Тетяна Василівна «Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у французькому медійному дискурсі (2004 – 2009 рр.)» (2011).
 16. Хайчевська Тетяна Миколаївна «Експресивний потенціал французької графіки (на матеріалі сучасної художньої прози)» (2012).
 17. Костюк Марина Миколаївна «Лінгвопоетика французького символізму кінця 19 – початку 20 століття» (2012).
 18. Гарєєва Марина Равільївна «Лінгвокультурні стереотипи у французькому медійному просторі» (2012).
 19. Бурмістенко Тетяна Вікторівна «Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови» (2012).
 20. Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна «Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії» (2012).
 21. Чистяк Дмитро Олександрович «Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка» (2012).
 22. Ярошевська Марія Олександрівна «Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу» (2012).