Навчальні дисципліни

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОКР «БАКАЛАВР»)

 1. Практичний курс 1 мови (1-8 семестр)
 2. Практичний курс 2 мови (1-8 семестр)
 3. Вступ до спецфілології (4 семестр)
 4. Вступ до перекладознавства (4 семестр)
 5. Практика перекладу з першої мови (4, 5, 6, 7, 8 семестр)
 6. Практика перекладу з другої мови (5, 6, 7, 8 семестр)
 7. Історія першої мови (6 семестр)
 8. Лексикологія першої мови (5 семестр)
 9. Основи ділової комунікації (6 семестр)
 10. Теоретична фонетика (5 семестр)
 11. Лінгвокраїнознавство країн другої мови (8 семестр)
 12. Стилістика першої мови (8 семестр)
 13. Теоретична граматика першої мови (7 семестр)

СПЕЦКУРСИ

 1. Зіставна лексикологія (8 семестр)
 2. Діахронічні дослідження в сучасній лінгвістиці (8 семестр)
 3. Особливості перекладу ділового мовлення (8 семестр)
 4. Особливості усного та письмового перекладу (8 семестр)
 5. Особливості перекладу публіцистичних текстів (8 семестр)
 6. Проблема лінгвістики тексту (8 семестр)
 7. Проблеми когнітивної лінгвістики (8 семестр)
 8. Особливості перекладу юридичних текстів (8 семестр)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»)

 1. Практичний курс 1 мови (1-2 семестр)
 2. Теорія та практика перекладу (перша мова) (1 семестр)
 3. Практичний курс 2 мови (1-2 семестр)
 4. Теорія та практика перекладу (друга мова) (1-2 семестр)
 5. Ділова мова (друга) (1-2 семестр)
 6. Загальнотеоретичний курс з другої мови (1-2 семестр)

СПЕЦКУРСИ

 1. Проблеми міжкультурної комунікації (2 семестр)
 2. Основи риторичного аналізу (1 семестр)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОКР «МАГІСТР») 1 рік

 1. Комунікативні стратегії першої мови (1-2 семестр)
 2. Проблеми сучасної лінгвістики (1 семестр)
 3. Риторика (1 семестр)
 4. Теорія та практика першої мови (1-2 семестр)
 5. Загальнотеоретичний курс другої мови (2 семестр)
 6. Комунікативні стратегії другої мови (1-2 семестр)
 7. Теорія і практика перекладу (друга мова) (2 семестр)

СПЕЦКУРСИ

 1. Європейські мови в міжкультурній комунікації (2 семестр)
 2. Лінгвопоетика і герменевтика (2 семестр)
 3. Жанрово-стилістичні особливості прозового тексту (2 семестр)
 4. Проблеми діалектології (1 семестр)
 5. Українські іншомовні паралелі (1 семестр)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОКР «МАГІСТР») 2 рік

 1. Комунікативні стратегії (перша мова) (3 семестр)
 2. Проблеми сучасної лінгвістики (3 семестр)
 3. Теорія і практика перекладу (перша мова) (3 семестр)
 4. Загальнотеоретичний курс другої мови (3 семестр)
 5. Комунікативні стратегії (друга мова) (3 семестр)
 6. Теорія і практика перекладу (друга мова) (3 семестр)

СПЕЦКУРСИ

 1. Основи синхронного перекладу та редагування перекладів (3 семестр)
 2. Порівняльна стилістика української та іноземної мов (3 семестр)
 3. Сучасні дискурсивні дослідження (3 семестр)