Історія кафедри

Кафедру елліністики cтворено 20 травня 1999 року, її заснування зумовлене потребою підготовки в Україні філологів і перекладачів зі знанням новогрецької мови та літератури, дослідження актуальних проблем елліністики, розвитку культури греків України, і стало можливим завдяки узагальненню досвіду елліністичних студій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зараз культурно-історичні зв’язки Греції та України набули актуальності через події, що переживає Україна, які мають численні аналогії в новогрецькій історії. Крім того, важливою є увага до культури та традицій етнічних греків України в контексті впровадження принципів «Європейської хартії регіональних мов».

Традиції викладання новогрецької мови в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка започатковані 1958 року відомими в світі елліністами: професором А.О. Білецьким та доцентом Т.М. Чернишовою. Проф. А.О. Білецький відновив наукове вивчення унікальної мови та культури надазовських греків України, також започаткував українсько-новогрецькі перекладацькі студії.

Фундатором кафедри є член-кореспондент НАН України, д. філол.  наук, професор Н.Ф. Клименко. При кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, 10.02.16 – Перекладознавство. Основними науковими напрямками є — зіставно-типологічне вивчення новогрецької та слов’янських лінгвокультур; укладання двомовних словників різних типів. За час функціонування кафедри під керівництвом проф. Н.Ф. Клименко захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри Перепльотчикова С.Є., Савенко А.О., Столярова А.А., Тищенко О.О., її випускники: Мойсієнко О.А., Павловська З.В., Панасевич В.А., працівники інших університетів України: Любченко Т.В., Кутна Ю.Б. Як провідний науковий центр елліністичних студій в Україні кафедра готує фахівців вищої кваліфікації для інших вищих навчальних закладів України. Кафедра плідно співпрацює з Афінським, Салоніцьким, Патрським та Критським університетами. Налагоджено наукове співробітництво із провідними елліністичними центрами зарубіжжя: Московським державним університетом ім. М. Ломоносова, Тбіліським державним університетом, Кембріджським університетом, Вільним університетом м. Берлін, Університетом м. Малага, Університетом м. Бухарест, Міжнародним університетом м. Софія. Це дозволяє студентам, що вивчають новогрецьку мову, щорічно вдосконалювати свої знання на літніх мовних програмах у Греції, а також брати участь в різноманітних європейських програмах наукового стажування. За час існування кафедра організувала кілька міжнародних конференцій, симпозіумів та наукових читань: «Грецьке православ’я в Україні» (2000); «З ХХ в ХХІ століття: до 90-річчя з дня народження проф. Андрія Білецького» (2001); «Нікос Казандзакіс та Україна» (2003); «Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність» (2009); «Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження» (2011); «Грецький лінгвокультурний простір у дослідженнях Т. М. Чернишової» (2013); Міжнародні наукові читання на честь 75-річчя професора Ніни Федорівни Клименко та 15-річчя діяльності заснованої нею кафедри елліністики (2014).

Новогрецьку як першу чи другу мову вивчають студенти відділення західних мов і літератур Інституту філології (філологи і перекладачі), студенти Історичного факультету.

Паралельно з кафедрою діє Центр елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького. На його базі було організовано регулярні семінари з художнього перекладу новогрецької літератури, зустрічі клубу новогрецької мови, гуртка новогрецького танцю. Щороку Центр приймає у себе лекторів, які роблять доповіді з актуальних для грецької культури питань. Студенти кафедри організовують у Центрі творчі вечори, тематичні перегляди кінофільмів, науково-популярні презентації.

Серед неоелліністів, що здобули свій фах у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, чимало відомих людей: Пономарів О.Д. — академік АН Вищої школи України, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУТШ; Шкуров В.А. — к.філол.н., надзвичайний та повноважний посол України в Греції; Чердаклі А.М., Степаненко В.І. — перекладачі та члени Національної спілки письменників України.

Кафедра :