Навчальні дисципліни

Нормативні дисципліни:

 • Практичний курс новогрецької мови (першої)
 • Практичний курс новогрецької мови (другої) та перекладу
 • Лінгвокраїнознавство
 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до спецфілології
 • Історія новогрецької мови
 • Лексикологія новогрецької мови
 • Теорія та практика перекладу з новогрецької мови
 • Практика перекладу з новогрецької мови
 • Теоретична фонетика новогрецької мови
 • Теоретична граматика новогрецької мови
 • Стилістика новогрецької мови
 • Основи ділової комунікації
 • Комунікативні стратегії

Спецкурси:

 • Зіставна лексикологія і граматика новогрецької і української мов
 • Проблеми міжкультурної комунікації
 • Сучасні дискурсивні дослідження
 • Жанрово-стилістичні особливості тексту в діахронії
 • Жанрово-стилістичні особливості прозового тексту
 • Порівняльна стилістика української та новогрецької мов
 • Проблеми теорії та практики перекладу з новогрецької мови
 • Проблеми діалектології
 • Проблеми сучасної лінгвістики (новогрецька мова)
 • Сучасні інформаційні технології у філологічній діяльності
 • Особливості перекладу економічних текстів
 • Особливості перекладу юридичних текстів
 • Проблеми когнітивної лінгвістики
 • Проблеми лінгвістики тексту
 • Техніка перекладу
 • Теорія та практика перекладу