Теми наукових робіт

 • Курсові (2 курс)

  • Лексика англійського та французького походження в новогрецькій мові.
  • Фразеологічні одиниці новогрецької мови з соматичним компонентом: структурно-семантичний та функціональний аспекти
  • Лексико-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості грецьких рекламних текстів
  • Оцінні значення прикметників кольору у новогрецьких фразеологізмах.
  • Порівняння зоофразеологізмів в новогрецькій та українській мовах
  • Спортивна термінологія у новогрецькій мові
  • Фітонімічні фразеологічні одиниці новогрецької мови та їх функціонально-семантична характеристика
  • Комп'ютерна лексика в новогрецькій мові.
 • Бакалаврські (4 курс)

  • Метафора у політичному дискурсі
  • Категорія роду в новогрецькій мові
  • Функціонування фразеологізмів у сучасному грецькому художньому тексті (на матеріалі роману Костаса Тахциса «Το τρίτο στεφάνι»)
  • Засоби аргументації та оцінки в новогрецьких ЗМІ
  • Кінетичні невербальні засоби в побутовому спілкуванні (на матеріалі телевізійних серіалів)
  • Комунікативно-прагматичні та лексико-семантичні особливості заголовків газетних статей (на матеріалі грецьких електронних ЗМІ)
  • Лексико-семантична група дієслів мовлення в новогрецькій мові
  • Лінгвостилістичні особливості новогрецьких текстів офіційно-ділового стилю
  • Мовні засоби характеризації персонажа у художньому тексті: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти
  • Образна семантика кольоропозначень новогрецької мови
  • Прийменник у новогрецькій мові
  • Семантико-функціональна характеристика молодіжного жаргону новогрецької мови
  • Типологія вигуків у новогрецькій мові
  • Використання парцеляції в публіцистичному стилі (на матеріалі сучасної грецької преси)
  • Жанрові, комунікативно-прагматичні й лінгвостилістичні особливості публічної промови
  • Концепт «доля» у новогрецькій мові
  • Структурно-семантичні особливості новогрецьких юридичних термінів
 • Магістерські (2 рік)

  • Абревіація у мові сучасних грецьких ЗМІ
  • Лексико-семантичні і стилістичні особливості мови текстів про моду (на мат. новогрецької мови)
  • Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках новогрецьких ЗМІ
  • Лінгвостилістичні засоби вираження образу смерті в романах С. Міривіліса
  • Генологічні особливості спортивних репортажів у новогрецьких ЗМІ / Функціонування експресивів у текстах грецьких ЗМІ зі спортивної тематики
  • Словотвірні та семантичні особливості складних прикметників новогрецької мови