Новини, події кафедри

20 травня Всесвітній день еллінофонії

"Пізнаю твій меч іскристий, що в борні нас окрилив!"

31 березня 2016 року на кафедрі елліністики відбулась зустріч з першим секретарем Посольства Греції в Україні, п. А.Калогномісом, приурочена до національного свята Греції - Дня незалежності, який елліни святкують 25 березня.
П. А.Калогноміс виступив із доповіддю "Відображення національно-визвольної боротьби в грецькій літературі ХІХ ст." Предметом розмови стали твори національного поета Греції Д.Соломоса, зокрема, "Гімн Свободі", перші строфи якого є національним гімном країни, та "Ода Священному Загону" неповторного майстра грецького поетичного слова А.Кальвоса.
Окрему увагу п. А.Калогноміс звернув на вплив революційних подій на становлення національної мови, адже Д.Соломос вважається одним з фундаторів новогрецької. Доповідач розглянув особливості становлення національної ідеї греків, суперечності в її сприйнятті західними філеллінами, відмінне бачення "нової Еллади" різними верствами насеkення та пошук об’єднавчої ідеї.
Після доповіді за участю викладачів та студентів кафедри елліністики відбулась жвава дискусія, зокрема багато мотивів із обраних для аналізу поезій порівнювали з мотивами творчості Т.Шевченка.
"Пізнаю твій меч іскристий,
Що в борні нас окрилив.
Пізнаю твій зір вогнистий,
Що всю землю спопелив.

З грецьких ти кісток постала
Невпокорена, свята.
Знов, як вперше, мужня стала,
Слався, Воле золота!"
Пер. О.Д. Пономарева

Матеріали - доц. Андрій Савенко

 

Міжнародна наукова конференція «Грецька Православна Церква в Україні: підсумки багатовікового служіння»

30-31 жовтня 2000 року в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка відбулася конференція, присвячена 1000-літтю християнства. Її ініціаторами стали факультет іноземної філології, історичний та філософський факультети КНУ ім. Шевченка, Інститут філософії НАН України, Посольство Грецької Республіки в Україні, Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького.

Читати далі...

Міжнародна конференція «З ХХ-го в ХХІ століття: до 90-річчя з дня народження А.О.Білецького»

У жовтні 2001 року з ініціативи кафедри елліністики факультет іноземних мов КНУ ім. Т.Шевченка разом з Інститутом мовознавства НАН України організував конференцію на пошану проф. А.О.Білецького через 5 років після його смерті.

А.О.Білецький за життя був легендою, визнаним і високоавторитетним в Україні й далеко за її межами ученим широкого профілю, знавцем багатьох мов, енциклопедистом, перекладачем, художником, істориком. Колеги, викладачі – професори з солідним науковим доробком і початківці в науці – називали його геніальним. В університеті урочисто відзначали і його 50-річчя від дня народження, і 60-річчя, і 70-річчя, і 75-річчя. Про нього писали в газетах і журналах.

Цього разу вшанувати пам’ять А.О.Білецького забралося понад 100 учасників, серед них 2 члени-кореспонденти НАН України Вихованець І.Р. та Непокупний А.П., 23 професори з України, Білорусі, Росії, 32 доценти і старші наукові співробітники академічних установ, багато аспірантів.

Читати далі...

Міжнародні симпозіуми «Нікос Казандзакіс та Україна»

Постать Нікоса Казандзакіса є знаковою не лише для грецького, а й для усього европейського культурного простору. В своїй творчості Н.Казандзакісу вдалося об’єднати універсальні концепти, що становлять основу самоототожнення людини як онтологічного суб’єкту, та унікальні, пов’язані із самоусвідомлення окремого народу — греків. В творах Н.Казандзакіса талант письменника у притаманній лише йому манері наповнює „життям” вічні питання, актуальні для кожної доби.

У 1999 та 2003 р. кафедра елліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Міжнародним Товариством Друзів Нікоса Казандзакіса провела дві міжнародні наукові конференції, присвячені зв’язкам Н.Казандзакіса та України, у яких взяли участь науковці з України, Греції та Швейцарії. Вони намагалися по-новому осмислити магістральні напрямки творчості письменника, становлення його як романіста, значення його поетичного доробку, охарактеризувати його ідіостиль, розкрити провідні теми його творчості, роль у становленні новогрецької літератури та мови.

Матеріали конференцій було видано в окремому збірнику наукових праць та перекладів, до якої ввійшли статті, написані за матеріалами виступів та наступних дискусій, а також нові переклади творів письменника українською мовою.

Міжнародні наукові читання «Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність», присвячені 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко

5-6 жовтня 2009 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися Міжнародні наукові читання «Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність», присвячені 70-річчю від дня народження видатного українського мовознавця - доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента HAH України Ніни Федорівни Клименко.

Читати далі...

Міжнародна наукова конференція «Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження»

21 жовтня 2011 року в Інституті філології відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження видатного вітчизняного вченого-лінгвіста, доктора філологічних наук, професора Андрія Олександровича Білецького. Понад 50 професорів з майже всіх провідних університетів України, а також Білорусі, Греції, Німеччини, Польщі, Росії, Туреччини взяли участь у конференції. Більше ніж 200 науковців засвідчили в своїх доповідях життєдайні ідеї визначного вченого-енциклопедиста, фахівця з мовознавства, літературознавства і перекладознавства, епіграфіки, лінгвосеміотики, історії, поліглота, перекладача, учасника розкопок у Ольвії та дешифрувальника понад 30 знайдених лапідарних написів, багатьох діалектологічних експедицій до румейських сіл Надазов’я.

Читати далі...

"Нам здавалося, що він знає все або майже все і про все на світі..."

Всеукраїнський конкурс на найкращий студентський переклад художнього твору новогрецькою мовою

З метою популяризації новогрецької культури в Україні з 2004 р. Центр елліністичних студій і грецької культури проводить щорічний Всеукраїнський конкурс на найкращий студентський переклад українською мовою літературного твору новогрецькою мовою. У конкурсі беруть участь студенти всіх вищих навчальних закладів, де вивчають новогрецьку мову. Періодично кафедра елліністики публікує переклади переможців у своїх виданнях.

Читати далі...

Науково-практичний, освітній семінар „Впровадження інформаційних технологій у процес викладання новогрецької мови (Портал Центру грецької мови)”

У жовтні 2009 р. кафедрою елліністики спільно з Центром грецької мови було організовано науково-практичний семінар. Під час проведення семінару грецькі колеги презентували власні розробки та інновації в галузі викладання новогрецької як іноземної мови, продемонструвати практичні можливості порталу, створеного спеціалістами Центру грецької мови (www.greek_language.gr). У семінарі взяли участь викладачі-неоелліністи п’яти центральних університетів України (Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Львівського Національного Університету імені Івана Франка, Одеського Національного Університету імені І.С. Мєчникова, Таврійського Національного Університету імені Вернадського, Маріупольського Державного Гуманітарного Університету).

Українські та іноземні елліністи

Презентація підручника А.О. Савенка