Захищені дисертації

  • Перепльотчикова С.Є. Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.
  • Савенко А.О. Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С.Міривіліса. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.
  • Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.
  • Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка новогрецької мови. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.
  • Мойсієнко О.А. Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті (на матеріалі творів Алкі Зеї). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.
  • Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.
  • Кутна Ю.Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.
  • Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.