Публікації

Кафедральні видання

 • Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 1999–2004. – Вип. 1–4;
 • Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність (Збірник доповідей на міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009
 • Українська елліністика: збірник наукових праць / Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Савенко А.О. та ін. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010.
 • Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ століття/ Н.Клименко, У.Головач, Л.Павленко, А.Савенко, А.Ясіновський. — Львів, 2014.

Найважливіші публікації

1999 р.:

 • Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 1999. – Вип. 3.

2000 р.:

 • Грецьке православ’я в Україні. – К., 2000;
 • Чернухін Є.К. Грецькі рукописи в зібраннях Києва. – Київ-Вашингтон, 2000; Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2000. – Вип. 6, ч. 1-2.

2002 р.:

 • Чернухін Є.К. Грецька рукописна спадщина в Україні. – К., 2002;
 • Савенко А.О. Русско-новогреческий разговорник. – К., 2002.

2003 р.:

 • Новогрецько-український словник (укладачі Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д. та Чернухін Є.К. (К., І-е вид. 2003, ІІ-е вид. 2005);
 • Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 2003. – Вип. 4.

2005 р.:

 • Пономарів О.Д. Лексика грецького походження в українській мові. – К., 2005;
 • Антологія новогрецької літератури в українських перекладах / упор. Пономарів О.Д., Клименко Н.Ф., Перепльотчикова С.Є. – К., 2005.

2007 р.:

 • Зарубіжна література. 8 кл. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Маленька Т.Ф., Савенко А.О. та ін. – К.: Освіта, 2007;
 • Бойко Т.А. Статут приватної компанії: навчально-методичний посібник з новогрецького ділового мовлення. – К., 2007.

2008 р.:

 • Українсько-новогрецький словник/ упор. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Савенко А.О. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2008;
 • Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. «Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008;
 • Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру: навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2008;
 • Савенко А.О. Ділове новогрецьке мовлення: навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2008;
 • Столярова А.А. Короткий новогрецько-український словник юридичних термінів. – К.: Логос, 2008;
 • Нікос Казандзакіс: пристрасть до свободи: збірник наукових праць та перекладів / уклад. Савенко А.О. – К.: Логос, 2008;
 • Антологія новогрецької літератури в українських перекладах / уклад. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Перепльотчикова С.Є. – 2-е вид. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2008.

2009 р.:

 • Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність (Збірник доповідей на міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009;
 • Мойсієнко О. А. Ремаркові конструкції в системі художнього ідіостилю Алкі Зеї. – К., 2009.

2010 р.:

 • Українська елліністика: збірник наукових праць / Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Савенко А.О. та ін. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010;
 • Савенко А.О. Основи новогрецької ділової комунікації: підручник для студентів, що вивчають новогрецьку мову. – К: Логос, 2010;
 • Савенко А. О., Столярова А. А. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів. – К.: Логос, 2010;
 • Савенко А. О. Українсько-новогрецький розмовник. – К., 2010.
 • Столярова А. А. Краткий новогреческо-русский юридический словарь. – К.: Логос, 2010.

2011 р.:

 • Столярова А. А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту. – К.: Логос, 2011.