Колишні співробітники

 • Пригодій Сергій Михайлович (29.05.1953 - 27.01.2013) - доктор філологічних наук, професор.

  Освіта: закінчив перекладацьке відділення КНУ імені Тараса Шевченка 1975 року; кандидат філологічних наук (10.01.04 – Зарубіжна література) – 1986р. (Інститут літератури НАН України); доктор філологічних наук (10.01.05 – Порівняльне літературознавство, 10.01.06 – Теорія літератури, 10.01.04 – Зарубіжна література) – 1995 р. (КНУ імені Тараса Шевченка); професор – 1997 р.(Київський національний лінгвістичний університет).

  Напрямки дослідження: компаративістика, порівняльне вивчення американської та української літератур, полікритика літератури США, архетипокритика американської літератури, наратологія, імагологія.

  Вибрані праці:

  • Полікритична дилогія – Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночитання. – К., 2010; Американський романтизм. Полікритика. – К., 2006;
  • Компаративна тетралогія – Літературний імпресіонізм в Україні та США. – К., 1998; Українська філософія Серця та американський трансценденталізм. – К., 2002; Типологія української та американської літератур на порубіжжі ХІХ – ХХ сторіч. Частина 1. – К., 2004; Частина 2. – К.,2005 (у співавторстві).
  • Антична трилогія – Література Давньої Греції. – К., 1999; Генеалогія давньогрецьких міфів. – К., 1997; Античність та американський романтизм. – Чернівці, 2003.
  • Архетипокритика – Архетипна критика американської літератури. – Київ-Сімферополь. – 2008 (у співавторстві).

  Світлої пам’яті Сергія Михайловича Пригодія