Навчальні дисципліни

Дисципліни, які викладають викладачі кафедри

 

1-4 курс

 1. Практичний курс першої іноземної мови
 2. Вступ до перекладознавства
 3. Практика письмового та усного перекладу
 4. Виробнича практика (перекладацька ознайомча)
 5. Термінознавство першої іноземної мови
 6. Стилістика першої іноземної мови
 7. Виробнича практика (перекладацька)
 8. Порівняльна лексикологія першої іноземної і української мов
 9. Порівняльна граматика першої іноземної і української мов
 10. Практичний курс другої іноземної мови та переклад
 11. Інноваційні перекладацькі технології
 12. Особливості перекладу з української мови першою іноземною мовою
 13. Лінгвокульторологічні основи перекладу
 14. Основи теорії перекладу
 15. Переклад ділових документів

 

Магістратура

1-2 рік навчання за спеціалізаціями:

Художній переклад, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів

 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

 1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Професійна та корпоративна етика
 3. Історія перекладу
 4. Порівняльна стилістика першої іноземної та української мови
 5. Комплексна дисципліна Теорія перекладу. Актуальні питання перекладознавства

Частина 1 Теорія перекладу

Частина 2 Актуальні питання перекладознавства

      6.Комунікативні стратегії першої іноземної мови

      7.Техніка перекладу (перша іноземна мова)

      8.Перекладацька практика (з відривом від теоретичного навчання)

      9.Методика викладання перекладу у вищій школі

     10.Асистентська практика (з відривом від теоретичного навчання)

 

2. Дисципліни вибору ВНЗ

 1. 1Комунікативні стратегії другої іноземної мови)  
 2. Техніка перекладу (друга іноземна мова)  
 3. Компаративна лінгвістична риторика
 4. Жанрові теорії перекладу
 5. Психологія вищої школи
 6. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 7. Комплексна дисципліна Практикум з методології перекладознавчих досліджень та академічного мовлення першою іноземною

Частина 1 Практикум з методології перекладознавчих досліджень

Частина 2 Практика академічного мовлення першою іноземною

 

3.    Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація  "Художній переклад у міжлітературному діалозі"

 1. Майстерність перекладу у художніх творів
 2. Особливості кіноперекладу (засади дублювання та субтитрування)
 3. Практикум з художнього перекладу першою іноземною мовою
 4. Стилістичне редагування художнього перекладу
 5. Стратегії перекладу публіцистичних текстів
 6. Критика художнього перекладу
 7. Менеджмент перекладацьких проектів
 8. Переклад художньо-публіцистичних текстів (друга іноземна мова)

 

Спеціалізація "Письмовий переклад у професійній комунікації""

 1. Медичний переклад
 2. Юридичний переклад та переклад контрактів
 3. Переклад наукових текстів
 4. Переклад у сфері медіа
 5. Техніка письмового перекладу з української мови першою іноземною
 6. Редагування перекладів фахових текстів
 7. Переклад фахових текстів з другої іноземної мови
 8. Професійно-орієнтований послідовний переклад

 

Спеціалізація "Усний двосторонній переклад"

 1. Техніка усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису
 2. Практика усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису
 3. Переклад конференцій
 4. Синхронний переклад
 5. Техніка висловлювання усного перекладача першою іноземною мовою
 6. Переклад промов і документів міжнародних організацій
 7. Судовий переклад
 8. Переклад конференцій (друга іноземна мова)

 

Перекладознавчі та крос-культурні студії. Галузевий переклад

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

 1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Професійна та корпоративна етика
 3. Історія перекладу
 4. Порівняльна стилістика першої іноземної та української мови
 5. Комплексна дисципліна Комплексна дисципліна. Теорія перекладу. Актуальні питання перекладознавства

Частина 1 Частина 1 Теорія перекладу

Частина 2 Частина 2 Актуальні питання перекладознавства

      6.Комунікативні стратегії першої іноземної мови

      7.Техніка перекладу (перша іноземна мова)

      8.Перекладацька практика ( з відривом від теоретичного навчання)

      9.Методика викладання перекладу у вищій школі

      10.Асистентська практика (з відривом від теоретичного навчання)

 

2. Дисципліни вибору ВНЗ

 1. Комунікативні стратегії другої іноземної мови
 2. Техніка перекладу (друга іноземна мова)
 3. Компаративна риторика (перекладацький аспект)
 4. Жанрові теорії перекладу
 5. Психологія вищої школи
 6. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 7. Комплексна дисципліна Комплексна дисципліна. Практикум з методології перекладознавчих досліджень та академічного мовлення першою мовою

Частина 1 Частина 1 Практикум з методології перекладознавчих досліджень

Частина 2 Частина 2 Практика академічного мовлення першою іноземною

 

3. Дисципліни вільного вибору студента

 

Спеціалізація "Письмовий переклад у професійній комунікації"

 1. Медичний переклад
 2. Юридичний переклад та переклад контрактів
 3. Переклад наукових текстів
 4. Переклад у сфері медіа
 5. Техніка письмового перекладу з української мови першою іноземною
 6. Редагування перекладів фахових текстів
 7. Переклад фахових текстів з другої іноземної мови
 8. Професійно-орієнтований послідовний переклад

 

Спеціалізація "Усний двосторонній переклад"

 1. Техніка усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису
 2. Практика усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису
 3. Переклад конференцій
 4. Синхронний переклад
 5. Техніка висловлювання усного перекладача першою іноземною мовою
 6. Переклад промов і документів міжнародних організацій
 7. Судовий переклад
 8. Переклад конференцій (друга іноземна мова)